Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Dôležitý oznam - ZVÝŠENIE STRAVNÉHO OD 1.1.2023

Vážený rodičia,

dávam do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

Stravné pre  I. stupeň: 1,90€ deň

Stravné pre II. stupeň: 2,10€ deň

Diétna strava I. stupeň: 2,20€ deň

Diétna strava II. stupeň: 2,40€ deň

Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

Kto má trvalý príkaz prosím o zvýšenie na

Stravné pre  I. stupeň: 43,00 € mesačne

Stravné pre II. Stupeň: 47,00 € mesačne

Stravné pre dospelých stravníkov:    2,60€ deň

Réžia:                                                1,20€/deň

SPOLU dospelý stravník                   3,80€ (55% prispieva zamestnávateľ, 45% hradí zamestanec)

Príspevok na stravu a réžiu sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Link na aktuálne znenie VZN č. 237

https://www.kosice.sk/vzn/237

Šeky na mesiac január 2023 budem dávať deťom prvý januárový týždeň.

V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň, je nutné odovzdať po dieťati, alebo poslať emailom odhlášku viď príloha.

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 02 Január 2023 10:44

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.