Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
Zmluva o odbornej praxe Odborná prax žiakov SZŠ 2022-04-22 0,- Stredná zdravotná škola 606766 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220422112622_Zmluva o dielo o reaalizcii odbornej praxe iakov SZ.pdf
Dodatok č.1 Dodatok k rámcovej dohode č.Z202118190-Z 2022-04-22 25297,00 Prvá Cateringová spol. sr.o. 36208027 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220422112908_Dodatok . 1.pdf
Dodatok č.1 Dodatok k rámcovej dohode čZ202118058 -Z 2022-05-06 12 400,- INMEDIA, spol. s.r.o. 3601908 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220520080432_Dodatok . 1 - Ryby.pdf
36/22/2016 Dohoda o odbere tepelnej energie-príloha k zmluve na rok 2023 k zmluve na 2022 2022-09-27 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220927074031_Dohoda o odbere tepelnej energie - prloha k zmluve.pdf
Doplnok č. 4 ku Kolektívnej zmluve 2022-09-27 0,- Rada ZO OZ PŠaV Košice1 42104220 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220927074628_Doplnok . 4 ku Kolektvnej zmluve.pdf
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 36/22/2016 2022-11-15 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20221115104931_Dodatok .1 k Zmluve ododvke a odbere tepla.pdf
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k zmluve 102/204 o zverení hnuteľného majetku do správy 2022-12-12 158741,97 MESTO KOŠICE 00691135 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20221212080436_Dodatok . 3.pdf
Z202215128_Z Chladená hydina 2022-12-14 32199,50 Cassovia gastro solution s.r.o. 54761743 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20221222082239_chladen hydina.pdf
Z202215164_Z Základné potraviny -VO 2022-12-15 68434,99 Prvá Cateringová spol. sr.o. 36208027 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20221222082527_zkladn potraviny.pdf
Ráamcova dohoda č.Z20221570_Z Mrazené a chladené ryby 2022-12-23 21946,86 foudi a.s. 54256411 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230112122843_Ramcova dohoda . Z202215570-_Z.pdf
Kolektívna zmluva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 2023-01-26 0,- ZO OZ PŠaV Košice I 42105536 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20230126095305_Kolektvna zmluva OZ.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.