Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1701000033 12/01/2017 Úhrada za užívanie programu ŠJ 39,24 09/01/2017 19/01/2017 SOFT - GL ss.r.o. 36182214 1/17
2290085543 12/01/2017 Úhrada za elektrickú energie 447,82 10/01/2017 24/01/2017 VSE a.s. 44483767 2/17
62017 12/01/2017 Deratizácia ŠK a ŠJ 200,- 10/01/2017 20/01/2017 DERO s.r.o. 36572276 3/17
2016364 12/01/2017 Služby PO 20,- 10/01/2017 11/01/2017 NEVKA 37264184 4/17
2792147042 12/01/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 11/01/2017 18/01/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 5/17
1611221206 16/01/2017 Úhrada za teplo + TV 1239,25 16/01/2017 18/01/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 6/17
7263755679 25/01/2017 Úhrada za plyn 586,- 16/01/2017 26/01/2017 SPP a.s. 35815526 7/17
1276170002 25/01/2017 Voda + stočné 501,83 16/01/2017 31/01/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/17
8835542756 20/02/2017 Úhrada za rozhlas a televíziu 1-12/2017 222,96 01/02/2017 28/02/2017 RTVS s.r.o. 36857432 9/17
17003 02/02/2017 Úhrada za užívanie WEB stránky 54,- 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/17
2015024 15/02/2017 Služby PO 20,- 01/02/2017 13/02/2017 NEVKA 37264184 11/17
17003 02/02/2017 Seminár "Zákon o odpadoch" 20,- 02/02/2017 08/02/2017 ArtEdu s.r.o. 46960333 12/17
7283696944 20/02/2017 Úhrada za plyn 568,- 02/02/2017 15/02/2017 SPP a.s. 35815526 13/17
6793101344 15/02/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 03/02/2017 20/02/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/17
1711220046 15/02/2017 Úhrada za teplo + TV 1297,43 08/02/2017 22/02/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 15/17
1276170004 15/02/2017 Voda + stočné 260,34 08/02/2017 28/02/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/17
2290085543 15/02/2017 Úhrada za elektrickú energiu 525,38 10/02/2017 24/02/2017 VSE a.s. 44483767 17/17
150317 16/02/2017 "Zmeny vo verejnom obstarávaní potravín" - školenie 40,- 16/02/2017 30/03/2017 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 18/17
1700046 20/02/2017 Oprava elektrickej rúry a ohrievacieho pultu 498,- 17/02/2017 23/02/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 19/17
17019 21/02/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 21/02/2017 01/03/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 20/17

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.