Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
2290085543 14/01/2022 Úhrada za elektrickú energiu 409,28 10/01/2022 21/01/2022 VSE a.s. 44483767 2/22 5100136719 C 25/01/2022
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
0032022 21/01/2022 Voda + stočné 1174,03 12/01/2022 26/01/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/22 01 - 600 -210 25/01/2022
8610710473 21/01/2022 Úhrada za plyn 392,- 12/01/2022 26/01/2022 SPP a.s. 35815526 5/22 9100107420 25/01/2022
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
900148155 26/01/2022 Tlačiarenské služby - zhotovenie poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 95,27 24/01/2022 03/03/2022 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7/22 ŠJ/01/2022 27/01/2022
2022021 08/02/2022 Služby PO 20,- 01/02/22 14/02/22 NEVKA 37264184 8/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/02/22
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
8678462058 10/02/2022 Úhrada za plyn 380,- 08/02/2022 15/02/2022 SPP a.s. 35815526 11/22 9100107420 28/02/2022
2212200072 10/02/2022 Teplo + TV 1574,95 08/02/2022 18/02/2022 Veolia s.r.o. 36179345 12/22 36/22/016 28/02/2022
2290085543 10/02/2022 Úhrada za elektrickú energiu 525,10 09/02/2022 23/02/2022 VSE a.s. 44483767 13/22 5100136719 C 28/02/2022
22019 17/02/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2022 23/02/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 14/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/02/2022
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
610774012 04/03/2022 Úhrada za plyn 359,- 01/03/2022 15/03/2022 SPP a.s. 35815526 17/22 9100107420 25/03/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
841220926 04/03/2022 Úhrada za program ku mzdám 540,36 02/03/2022 16/03/2022 Solitea Vema a.s. 36237337 19/22 25/03/2022
2212200115 14/03/2022 Teplo + TV 1 315,75 04/03/2022 18/03/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 20/22 36/22/2016 25/03/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.