Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
217568 12/01/2018 Úhrada za služby PO 20,- 04/01/2018 12/01/2018 NEVKA 37264184 1/18      
8200098303 12/01/2018 Telefónne hovory + internet 41,21 04/01/2018 18/01/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 2/18      
1801000039 12/01/2018 Servis programu pre ŠJ 4 39,24 04/01/2018 19/01/2018 SOFT - GL s.r.o. 36182214 3/18      
1711221081 12/01/2018 Úhrada za teplo + TV 1141,98 05/01/2018 19/01/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/18      
2290085543 12/01/2018 Úhrada za elektrickú energiu 402,79 08/01/2018 22/01/2018 VSE a.s. 44483767 5/18      
18003 12/01/2018 Servis na WEB-stránke rok 2018 54,- 10/01/2018 24/01/2018 Hell Bonds s.r.o. 45634823 6/18      
1418002 19/01/2018 Voda + stočné 372,41 10/01/2018 23/01/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/18      
1418004 19/01/2018 Voda + stočné 169,02 10/01/2018 23/01/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/18      
10180010 19/01/2018 Oprava vodovodnej prípojky v kuchyni - havarijný stav 600,- 11/01/2018 24/01/2018 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 9/18      
7273975902 24/01/2018 Úhrada za plyn 481,- 16/01/2018 26/01/2018 SPP a.s. 35815526 10/18      
181001 29/01/2018 Nákup tonerov 105,- 29/01/2018 12/02/2018 Wrapall 48065102 11/18      
883554756 29/01/2018 Úhrada za rozhlas + televízia 1-12/2018 222,96 29/01/2018 31/01/2018 RTVS s.r.o. 36857432 12/18      
2018026 09/02/2018 Úhrada za služby PO 20,- 01/02/2018 14/02/2018 NEVKA 37264184 13/18      
7155111170 09/02/2018 Úhrada za plyn 466,- 01/02/2018 14/02/2018 SPP a.s. 35815526 14/18      
8202052015 09/02/2018 Telefónne hovory + internet 41,21 01/02/2018 19/02/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 15/18      
1811220060 09/02/2018 Úhrada za teplo + TV 1490,46 05/02/2018 19/02/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 16/18      
18010781 13/02/2018 Úhrada za biologický odpad 43,20 08/02/2018 22/02/2018 INTA s.r.o. 34129863 17/18      
2290085543 12/02/2018 Úhrada za elektrickú energiu 504,13 09/02/2018 23/02/2018 VSE a.s. 44483767 18/18      
1418006 23/02/2018 Voda + stočné 1223,- 23/02/2018 05/03/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 19/18      
2018061 12/03/2018 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2018 14/03/2018 NEVKA 37264184 20/18      

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.