Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
0022023 16/01/2023 Voda + stočné 1641,18 04/01/2023 18/01/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/23 01-600-210 26/01/2023
2212201074 16/01/2023 Úhrada za teplo + TV 1648,90 05/01/2023 14/01/2023 Veolia s.r.o. 36179345 3/23 36/22/2016 26/01/2023
2290085543 16/01/2023 Úhrada za elektrickú energiu 482,54 09/01/2023 23/01/2023 VSE a.s. 44483767 4/23 5100136719 C 26/01/2023
022023 17/01/2023 Dezinsekcia kuchyne 420,- 16/01/2023 26/01/2023 DERO s.r.o. 36572276 5/23 ŠJ/01/2023 26/01/2023
23001 20/01/2023 Úhrada za program WEB stránky 54,- 19/01/2023 02/02/2023 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/23 26/01/2023
2023019 10/02/2023 Služby PO 20,- 01/02/2023 14/02/2023 NEVKA 37264184 7/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 22/02/2023
8640123601 22/02/2023 Úhrada za plyn 1255,- 01/02/2023 15/02/2023 SPP a.s. 35815526 8/23 9100107420 22/02/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
2312200060 22/02/2023 Teplo + TV 2825,90 09/02/2023 23/02/2023 Veolia s.r.o. 36179345 10/23 36/22/2016 22/02/2023
2290085543 22/02/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1109,52 09/02/2023 23/02/2023 VSE a.s. 44483767 11/23 5100136719 C 22/02/2023
23019 22/02/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2023 24/02/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 12/23 Zmluva o dielo z 25.01.2023 22/02/2023
3230119 22/02/2023 Nákup čitiacich prostriedkov 495,07 21/02/2023 07/03/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 13/23 ŠJ/02/2023 22/02/2023
201315370 23/03/2023 Ochrana pred vírusmi v počítači 89,70 27/02/2023 13/03/2023 ESET spol. s.r.o. 31333532 14/23 26/04/2023
23075 23/03/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/03/2023 14/03/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 15/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/04/2023
8321810553 23/03/2023 Tel. hovory + internet 34,30 01/03/2023 20/03/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/23 1 - 44730932548 26/04/2023
23012 26/04/2023 Služby WEB stránky 40,- 01/03/2023 14/03/2023 Hell Bouds s.r.o. 48027847 17/23 26/04/2023
2023047 23/03/2023 Služby PO 20,- 01/03/2023 14/03/2023 NEVKA 37264184 18/23 Zmluva o službách pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2023
8620806456 23/03/2023 Úhrada za plyn 1183,- 01/03/2023 15/03/2023 SPP a.s. 35815526 19/23 9100107420 26/04/2023
8412300976 23/03/2023 Služby používať verziu na rok 2023 614,40 06/03/2023 20/03/2023 Solietea Vema a.s. 36237337 20/23 26/04/2023

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.