Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
efegq egegw 2021-01-04 100 esgerw 12345678 weew 20210104114620_Eight Predictions on How Technology Will Continue to Change Our Lives in the Coming Year.pdf
2021/0301/5787-0331 Dodatok ku zmluve o poskytovani služby pri zbere odpadov 2021-03-22 0,- Inta, s.r.o., Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210322100726_Zmluva Dodatok ku zmluve o poskytovan sluby pri zbere odpadov.pdf
35542756KE1657 Doplnkové dôchodkové sporenie 2021-04-09 0,- NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. 35976853 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210409074259_NN Tatry Simpatia.pdf
Zmluva o odbornej praxe Odborná prax žiakov SZŠ 2021-05-28 0,- Stredná zdravotná škola 606766 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210602083410_Zmluva o realizcii odbornej praxe iakov.pdf
1-795087663569 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2021-08-03 0,- Slovak Telekom, a.s. 35763469 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210803075355_Doatok k Zmluve o poskytovan verejnch sluieb.pdf
36/22/2016 Dohoda o odbere tepelnej energie-príloha k zmluve na 2022 2021-08-03 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210803075833_Dohoda o odbere tepelnej energie - prloha k zmluve.pdf
Rámcová dohoda č. Z202118058_Z Mrazené a chladené ryby 2021-09-08 14 880,- INMEDIA, spol. s.r.o. 36019208 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210908123015_Rmcov dohoda . Z 202118058_Z.pdf
Rámcová dohoda č. Z202118190_Z Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2021-09-10 22 999,00 Prvá Cateringová spol. sr.o. 36208027 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210910081721_Rmcov dohoda . Z202118190_Z.pdf
Rámcová dohoda č. Z202118341_Z Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina 2021-09-17 17 690,00 K-TOM FOOD s.r.o. 5141280 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20210917072611_Rmcov dohoda . Z202118341_Z.pdf
Up Stravovanie zamestnancov počas prázdnin 2021-11-30 0,- Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20211201081425_Zmluva o zabezpeen stravovania.pdf
Ramcova dohoda č. Z20213909_Z Mäso a mäsové výrobky 2021-12-17 54 950,- TAURIS, a.s. 36773123 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20211220123325_Rmcov dohoda . Z202123909_Z.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.