Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Súhrnné správy

Verejný obstarávateľ:

Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

24.07.2012

NOVES  s.r.o.

Výmena okien v ŠJ za plastové

15 033,61 €

02.08.2012

 

Róbert Magáč

Maľovanie priestorov školskej jedálne a kuchyne

  3 470,58 €

30.09.2012

INMEDIA s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ

 6 205,63 €

30.09.2012

MASO J+L

Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ

 2.340,94 €

30.09.2012

„LD –UNI“ Ing.Ľubomír Ďurica

Nákup DHIM – rozbitný riad pre ŠJ

1 048,56 €

 Správa aktualizovaná : 30.09.2012Vypracovala : Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ   

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleňKežmarská 28, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

25.10.2012

Kúrenie-voda-plyn - Oravec

Výmena radiátorov v ŠJ + výspravky

2.470,- €

21.11.2012

ELEKTROSERVIS VV s.r.o.

Nákup elektrickej panvice 80 l do kuchyne

3.906,- €

21.12.2012

„LD – UNI“ Ing. Ľubomír Ďurica.

Nákup DHIM pre ŠJ

1.634,52 €

                  21.12.2012

JURTEX – Vladimír Jurko

 OOPP pre zamestnancov ŠJ

1.436,39 €

                  21.12.2012

Róbert Magáč

Nákup a položenie dlážby v ŠJ  výspravky a maľovanie

8.894,58 €

31.12.2012

Ryba Košice spol.s.r.o.

Nákup potravín pre školskú jedáleň –RYBY

 

1.368,91 €

31.12.2012

Mäsiareň pri Dominikánoch spol.s.r.o.

Nákup potravín pre školskú jedáleň-HYDINA

3.963,79 €

31.12.2012

KOMFOS  Prešov s.r.o

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

1.748,16 €

31.12.2012

MASO J+L, s.r.o. Košice

Nákup mäsa a mäsových výrobkov

8.135,06 €

 Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ   

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

31.03.2013

RYBA  s.r.o.

Nákup rýb pre ŠJ

1 392,86 €

31.03.2013

 

INMEDIA s.r.o.

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

 3 820,70 €

 

 

 

 

31.03.2013

MASO J+L

Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ

 6 853,78 €

31.03.2013

Mäsiareň pri Dominikánoch spol.s.r.o.

Nákup hydiny a hydinových výrobkov pre ŠJ

3 948,54 €

 Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ   

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň, Kežmarská 28, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

30.06.2013

RYBA  s.r.o.

Nákup rýb pre ŠJ

1 504,70 €

30.06.2013

 

INMEDIA s.r.o.

Nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ

 4 600,75 €

 

 

 

 

30.06.2013

MASO J+L

Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ

 8 127,90 €

30.06.2013

Mäsiareň pri Dominikánoch spol.s.r.o.

Nákup hydiny a hydinových výrobkov pre ŠJ

4 586,55 €

 Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ   

                          V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleňKežmarská 28, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

12.07.2013

Seman Štefan

Malá Ida

Maľovanie kuchyne a kuch.priestorov + výspravky

5.454,20 €

01.08.2013

EURO TRANSPORT

LOGISTIČ s.r.o.

Nákup DHIM pre ŠJ

jedálenské stoličky

8.700,- €

01.09.2013

G Partners s.r.o.

Nákup DHIM pre ŠJ

Jedálenské stoly

8.512,50 €

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správa aktualizovaná : 30.09.2013Vypracovala : Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ

  

Posledná úprava Štvrtok, 25 Apríl 2019 06:54

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.