Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2022

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ/01/2022 Objednávame u Vás poštové poukážky v množstve 13 000 ks 150,- 10/01/2022 Slovenská pošta a.s. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/01/2022
ŠJ/02/2022 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb a tonerov 450,- 18/03/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády JAMADY - Ing. Ján Mády, Cottbuská 16, 040 23 Košice 17106869 Svetlana Miková riaditeľka ŠJ 25/03/2022
ŠJ/03/2022 Objednávame u Vás pravidelnú preventívnu deratizáciu - jar 2022 100,- 01/04/2022 Daniel Repka Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľkaa ŠJ 07/04/2022
ŠJ/04/2022 Objednávame u Vás smernicu na VO - zákazka s nízkou hodnotou 100,- 05/04/2022 Ing. Helena Polonyi - QA, s.r.o. Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., Nová 308/59, 931 01 Šamorín 47971592 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 07/04/2022
ŠJ/05/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu 250,- 14/04/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemernianská 50, Vranov nad Topľou 093 03 46602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/06/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do ŠJ 1050,- 19/04/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/07/2022 Objednávame u Vás počítač HP + inštalácia 990,- 22/04/2022 SOFT - GL, spol.s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/08/2022 Objednávame u Vás tlačiareň HP Color Laser 250,- 22/04/2022 SOFT GL, s.r.o. SOFT - GL, spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/09/2022 Objednávame u Vás celoplošnú dezinsekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov z dôvodu výskytu kanálových mušiek - súrne 300,- 26/04/2022 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wupertaalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/10/2022 Objednávame u Vás Microsoft Office 2021 120,- 27/04/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/11/2022 Objednávame u Vás posúdenie zdravotných rizík pre zamestnancov ŠJ - dohľad nad pracovnými podmienkami 100,- 28/04/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, 040 01 Košice 00606707 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/04/2022
ŠJ/12/2022 Objednávame u Vás opravu elektrického robota RE 22 - celú rekonštrukciu 2000,- 30/05/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemermianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602721 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 02/06/2022
ŠJ/13/2022 Objednávame u Vás zdravotnú obuv pre zamestnancov ŚJ v množstve 15 ks 900,- 24/06/2022 JURTEX JURTEX, Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/06/2022
ŠJ/14/2022 Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice 100,- 15/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ELEKTROSERVIS VV,, s.r.o., Čemermianská 50, 090 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 30/06/2022
ŠJ/15/2022 Objednávame Vás pracovné oblečenie pre 15 zamestnancov ŠJ / pracovné nohavice, zástery farebné, čiapky kuch. biele / 900,- 01/07/2022 JURTEX JURTEX, Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 08/07/2022
ŠJ/16/2022 Objednávame u Vás maľovanie kuchyne a kuchynských priestorov 5000,- 18/07/2022 NOVOMAL - Jozef Bernát NOVOMAL - Jozef Bernát, Idanská 246/33, 04420 Malá Ida 10706151 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 25/07/2022
ŠJ/17/2022 Objednávame u Vás brúsenie dielov do elektrického stroja 120,- 01/08/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemermianská 50, 083 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 02/08/2022
ŠJ/18/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky 120,- 12/10/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/10/2022
ŠJ/19/2022 Objednávame u Vás ciachovanie váh v množstve 2 ks 100,- 24/10/2022 Slovenská legálna metrológia, n.o. Slovenská legálna metrológia, n.o, , Hviezdoslavova 31, 974 01Banská Bystrica 37954521 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 26/10/2022
ŠJ/20/2022 Objednávame u Vás revíziu elektrického zariadenia elektroinštalácie v priestoroch školskej kuchyne a jedálne 990,- 02/11/2022 MOVYROB s.r.o. MOVYROB s.r.o., Železničiarská 4, 080 01 Prešov 36779598 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 10/11/2022

Strana 1 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.