Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
2018030157870331 Dodatok ku zmluve o poskytovani služby pri zbere odpadov 2019-03-15 6,-Eur INTA, sr.o. 34129863 Ing. Peter Marcin 20190320130603_Dodatok ku zmluve pri zbere odpadov.pdf
5100136719C Objednávka produktu VÝHODA 2019-03-15 0,- VSE as. 44483767 Martin Petrašovič 20190320132227_Objednvka produktu vhoda.pdf
MZ/SJ/2019/0219 Zmluva o poskytovaní metrologických služieb 2019-03-18 10,80 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20190325093956_Zmluva o poskytovan metrologickch sluieb.pdf
36/22/2016 Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020 - príloha k zmluve 2019-07-09 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Ing Ľuboš Kertész 20190709092437_Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2020 - prloha k zmluve.pdf
19/41/054/226 DOHODA "Pracuj v školskej kuchyni" 2019-08-28 14167,22 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice 30794536 PhDr. Pavol Mutafov riaditeľ úradu 20190828111647_DOHODA - Pracuj v kolskej kuchyni.pdf
1-74043787626 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb 2019-12-02 0,- Slovak Telekom a.s. 35763469 Silvia Harburaj 20191202135132_Dotatok k zmluve o poskytovan verejnch sluieb.pdf
Doplnok č.1 ku KZ Doplnok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2019-08-28 0,- Rada ZO OZ PŠaV Košice 1 42104220 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200205080947_Doplnok .1 ku Kolektvnej zmluve.pdf
2-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň -Ryby, rybie výrobky 2019-08-05 11 726,92 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922073414_Rmcov dohoda . 2-2019 Ryby rybie vrobky.pdf
3-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Vajíčka 2019-08-05 2 970,00 Jozef Moňok - JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922073752_Rmcov dhoda . 3-2019 - Vajka.pdf
4-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Zemiaky 2019-08-05 18 224,17 Jozef Moňok - JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922074000_Rmcov dohoda . 4-2019 - Zemiaky.pdf
5-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky 2019-08-05 42 889,38 ERIK, s.r.o. 36177083 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922074215_Rmcov dohoda . 5-2019 - Mso a msov vrobky.pdf
6-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky 2019-08-05 31 201,50 Jozef Moňok - JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922074411_Rmcov dohoda . 6-2019 - Mliekomliene vrobky.pdf
7-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina 2019-08-05 36 790,65 Jozef Moňok - JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922074600_Rmcov dohoda . 7-2019 - Ovocie a zelenina.pdf
8-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-08-05 8 114,52 Jozef Moňok - JOKRIM 44108087 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922074819_Rmcov dohoda . -2019 - Hrub potraviny.pdf
8-2019-ŠJ-1 Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-08-05 6 343,20 Prvá Cateringová spol. sr.o. 36208027 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922075016_Rmcov dohoda . 8 -2019 -1 Hrub potraviny.pdf
8-2019-ŠJ-2 Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-08-05 22 810,23 INMEDIA spol. s.r.o. 36019208 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922075152_Rmcov dohoda . 8-2019 -2 - Hrub potraviny.pdf
8-2019-ŠJ-3 Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-08-05 16 690,80 mpd trade, s.r.o. 31721664 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200922075347_Rmcova dohoda . 8 -2019 -3 Hrub potraviny.pdf
1-2019-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáeň-Hydina 2019-08-05 11 828,30 mpd trade, s.r.o. 31731664 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200929075816_Rmcov dohoda . 1-2019-J.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.