Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
SZ2024/KE 1009 pri zbere a odvoze odpadu 2024-04-30 0,- ESPIK Group s.r.o. 46754768 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20240402102126_Zmluva o poskytovan sluby pri zbere a odvoze odpadu.pdf
36/22/2016 Dodatok č.2/2024 k Zmluve o doddávke a odbere tepla č. 36/22/2016 2024-05-27 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20240527074352_Dodatok 2 k Zmluve o dodvku a odbere.pdf
36/22/2016 Dohoda o odbere energie - Príloha 5 k Zmluve 2024-07-09 0,- VEOLIA s.r.o. 36179345 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20240709080025_Dohoda o odbere tepelnej energie - Prloha 5 k Zmluve.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.