Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2212200734 08/09/2022 Teplo + TV 664,75 06/09/2022 20/09/2022 Veolia s.r.o. 36179345 82/22 36/22/2016 26/09/2022
2290085543 12/09/2022 Úhrada za elek. energiu 196,28 08/09/2022 22/09/2022 VSE a.s. 44483767 83/22 5100136719 C 26/09/2022
22516 12/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2022 20/09/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 84/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 26/09/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022
2022282 06/10/2022 Služby PO 20,- 03/10/2022 14/10/2022 NEVKA 37264184 86/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/10/2022
7682022 06/10/2022 Služby OOÚ 68,40 03/10/2022 14/10/2022 CUBS plus s.r.o. 46943404 87/22 Zluva o poskytovaní služieb - OOÚ 26/10/2022
8314729312 10/10/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 03/10/2022 18/10/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/22 1 - 44730932548 26/10/2022
8639994480 06/10/2022 Úhrada za plyn 189,- 03/10/2022 17/10/2022 SPP a.s. 35815526 89/22 9100107420 26/10/2022
22584 06/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/10/2022 17/10/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 90/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/10/2022
22210038 10/10/2022 Registratúra na rok 2023 600,- 03/10/2022 17/10/2022 Lomtec. com a.s. 3579574 91/22 Servisná zmluva z roku 2018 26/10/2022
122022 06/10/2022 Voda + stočné 862,45 03/10/2022 17/10/2022 ZŠ Kežmarská 30 5542624 92/22 01 -600-210 26/10/2022
2212200818 06/10/2022 Teplo + TV 956,62 06/10/2022 20/10/2022 Veolia s.r.o. 36179345 93/22 36/22/2016 26/10/2022
2290085543 10/10/2022 Úhrada za elektrickú energiu 578,83 07/10/2022 21/10/2022 VSE a.s. 44483767 94/22 5100136719 C 26/10/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
522320336 26/10/2022 Úhrada za ciachovanie váh 116,40 25/10/2022 24/11/2022 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 96/22 ŠJ/19/2022 26/10/2022
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
8620680853 07/11/2022 Úhrada za plyn 313,- 02/11/2022 15/11/2022 SPP a.s. 35815526 98/22 9100107420 19/12/2022
202225 07/11/2022 Služby PO 20,- 02/11/2022 14/11/2022 NEVKA 37264184 99/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 19/12/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
522321109 08/11/2022 Revízia teplomerov 167,76 07/11/2022 07/12/2022 Slovenská metrológia , n.o. 37954521 101/22 ŠJ/19/2022 19/12/2022

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.