Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2022

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ/01/2022 Objednávame u Vás poštové poukážky v množstve 13 000 ks 150,- 10/01/2022 Slovenská pošta a.s. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 36631124 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 17/01/2022
ŠJ/02/2022 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb a tonerov 450,- 18/03/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády JAMADY - Ing. Ján Mády, Cottbuská 16, 040 23 Košice 17106869 Svetlana Miková riaditeľka ŠJ 25/03/2022
ŠJ/03/2022 Objednávame u Vás pravidelnú preventívnu deratizáciu - jar 2022 100,- 01/04/2022 Daniel Repka Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 10689877 Svetlana Miková, riaditeľkaa ŠJ 07/04/2022
ŠJ/04/2022 Objednávame u Vás smernicu na VO - zákazka s nízkou hodnotou 100,- 05/04/2022 Ing. Helena Polonyi - QA, s.r.o. Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., Nová 308/59, 931 01 Šamorín 47971592 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 07/04/2022
ŠJ/05/2022 Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu 250,- 14/04/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. ELEKTROSERVIS VV s.r.o., Čemernianská 50, Vranov nad Topľou 093 03 46602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/06/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do ŠJ 1050,- 19/04/2022 Šuchterová s.r.o. Šuchterová, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 19/04/2022
ŠJ/07/2022 Objednávame u Vás počítač HP + inštalácia 990,- 22/04/2022 SOFT - GL, spol.s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/08/2022 Objednávame u Vás tlačiareň HP Color Laser 250,- 22/04/2022 SOFT GL, s.r.o. SOFT - GL, spol.s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/09/2022 Objednávame u Vás celoplošnú dezinsekciu kuchyne, jedálne a ostatných priľahlých priestorov z dôvodu výskytu kanálových mušiek - súrne 300,- 26/04/2022 DERO s.r.o. DERO s.r.o., Wupertaalská 2, 040 23 Košice 36572276 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022
ŠJ/10/2022 Objednávame u Vás Microsoft Office 2021 120,- 27/04/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. SOFT - GL spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 29/04/2022

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.