Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
Doplnok č.2 ku KZ Doplnok č.2 ku kolektívnej zmluve 2020-02-05 0,- Rada ZO OZ PŠaV Košice 1 42104220 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200205080624_Doplnok .2 ku Kolektvnej zmluve.pdf
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zamestnaneckej zmluve číslo 100011811 2020-02-06 0,- STABILITA d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200219133717_Dodatok slo 1.pdf
Dodatok ku zmluve č.2023015837870331 Dodatok ku zmluve o poskytovani služby pri zbere odpadov 2020-02-20 0,- Inta, s.r.o., Rybárska 18, 911 01 Trenčín 34129863 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20200226111234_Dodaok ku zmluve o poskytovaan sluieb pri zbere odpadov.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.