Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
Zmluva o odbornej praxe Odborná prax žiakov SZŠ 2022-04-22 0,- Stredná zdravotná škola 606766 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220422112622_Zmluva o dielo o reaalizcii odbornej praxe iakov SZ.pdf
Dodatok č.1 Dodatok k rámcovej dohode č.Z202118190-Z 2022-04-22 25297,00 Prvá Cateringová spol. sr.o. 36208027 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220422112908_Dodatok . 1.pdf
Dodatok č.1 Dodatok k rámcovej dohode čZ202118058 -Z 2022-05-06 12 400,- INMEDIA, spol. s.r.o. 3601908 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ 20220520080432_Dodatok . 1 - Ryby.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.