Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8341516914 17/01/2024 Telefónne hovory + internet 33,58 02/01/2024 17/01/2024 Slovak telekom a.s. 35763469 1/24 1-44730932548 20/02/2024
9232434 17/01/2024 Biologický odpad 42,48 02/01/2024 14/01/2024 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2/24 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 20/02/2024
0022024 17/01/2024 Voda + stočné 1860,74 05/01/2024 15/01/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 3/24 01 - 600 -210 20/02/2024
2290085543 26/01/2024 Úhrada ze elektrickú energiu 834,26 08/01/2024 22/01/2024 VSE a.s. 44483767 4/24 5100136719 C 20/02/2024
24001 17/01/2024 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 10/01/2024 24/01/2024 Hell Bounds s.r.o. 48027847 5/24 20/02/2024
2312201051 17/01/2024 Úhrada za teplo + TV 2416,27 10/01/2024 24/01/2024 Veolia s.r.o. 36179345 6/24 36/22/2016 20/02/2024
8621210205 26/01/2024 Úhrada za plyn 845,- 22/01/2024 05/02/2024 SPP a.s. 35815526 7/24 9100107420 20/02/2024
22401030 29/01/2024 Služby informáčneho systému 100,- 22/01/2024 11/02/2024 LOMTEC com. a.s. 3579574 8/24 Servisná zmluva z roku 2018 20/02/2024
2024016 05/02/2024 Služby PO 20,- 01/02/2024 14/02/2024 NEVKA 37264184 9/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 20/02/2024
8343336349 05/02/2024 Tel. hovory + internet 33,58 01/02/2024 19/02/2024 Slovak Telekom .s. 35763469 10/24 1 - 44730932548 20/02/2024
8621253321 08/02/2024 Úhrada za plyn 819,- 01/02/2024 16/02/2024 SPP a.s. 35815526 11/24 9100107420 20/02/2024
9240169 07/02/2024 Biologický odpad 56,64 06/02/2024 20/02/2024 ESPIK Group s.r.o. 46754768 12/24 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 20/02/2024
2290085543 12/02/2024 Úhrada za elektrickú enenrgiu 928,10 07/02/2024 21/02/2024 VSE a.s. 44483767 13/24 5100136719 C 20/02/2024
2412200065 21/02/2024 Úhrada za teplo + TV 2235,41 09/02/2024 23/02/2024 Veolia s.r.o. 36179345 14/24 36/22/2016 20/03/2024
24019 21/02/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2024 23/02/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 15/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 20/03/2024
2024044 04/03/2024 Služby PO 20,- 01/03/204 14/03/2024 NEVKA 37264184 16/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 20/03/2024
8345128836 20/03/2024 Telefónne hovory + internet 34,09 01/03/2024 18/03/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 17/24 1-44730932548 20/03/2024
8621298266 06/03/2024 Úhrada za plyn 772,- 01/03/2024 15/03/2024 SPP a.s. 35815526 18/24 91000740 20/03/2024
9240409 06/03/2024 Biologický odpad 42,48 05/03/2024 9/03/2024 ESPIK Groups s.r.o 46754768 19/24 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 20/03/2024
290085543 07/03/2024 Úhrada za elektrickú energiu 858,61 05/03/2024 19/03/2024 VSE a.s. 44483767 20/24 5100136719 C 20/03/2024

Strana 1 z 4

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.