Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022
221020 10/11/2022 Preventívna deratizácia - jeseň 22 72,- 07/11/2022 21/11/2022 DERATEX - EKO 10689877 103/22 ŠJ/22/2022 19/12/2022
2290085543 09/11/2022 Úhrada za elektrickú energiu 687,44 08/11/2022 22/11/2022 VSE a.s. 44483767 104/22 5100136719 C 19/12/2022
2201028 15/11/2022 Revízia plynu 200,- 14/11/2022 25/11/2022 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/22 ŠJ/21/2022 19/12/2022
202202 21/11/2022 Revízia elektrickej energie 943,86 21/11/2022 21/12/2022 MOVYROB s.r.o. 36779598 106/22 ŠJ/20/2022 19/12/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
22782 06/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2022 16/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/12/2022
7502200141 02/12/2022 Zhotovenie pečiatok 99,18 02/12/2022 05/12/2022 Fax COPY a.s. 5729040 113/22 ŠJ/26/2022 20/12/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2290085543 08/12/2022 Úhrada za elektrickú energiu 626,98 07/12/2022 21/12/2022 VSE a.s. 44483767 116/22 5100136719 C 20/12/2022
2212001692 08/12/2022 Úhrada za program ŠJ 4 57,60 08/12/2022 23/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 117/22 ŠJ/28/2022 20/12/2022
2022362 09/12/2022 Služby PO 20,- 08/12/2022 14/12/2022 NEVKA 37264184 118/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
8318400219 09/12/2022 Telef. hovory + internet 34,30 08/12/2022 19/12/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 119/22 1 - 44730932548 20/12/2022
10442022 09/12/2022 Služby OOÚ 68,40 08/12/2022 14/12/2022 CUBS plus s.r.o. 2023678118 120/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 20/12/2022
2200581 15/12/2022 Oprava umývačky riadu 144,72 12/12/2022 17/12/2022 ELEKTROSERVIS VV a.s. 44602721 121/22 ŠJ/25/2022 20/12/2022

Strana 6 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.