Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
402022 07/07/2022 Služby OOÚ 68,40 01/07/2022 14/07/2022 CUBS plus, s.r.o. 46943404 63/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 11/07/2022
2212200571 07/07/2022 Teplo + TV 829,81 06/07/2022 20/07/2022 Veolia s.r.o. 36179345 64/22 36/22/2016 11/07/2022
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
2290085543 11/07/2022 Úhrada za elektrickú energiu 698,24 08/07/2022 22/07/2022 VSE a.s. 44483767 66/22 5100136719 C 11/07/2022
2022179 11/07/2022 Služby PO 20,- 09/07/2022 14/07/2022 NEVKA 37264184 67/22 Zmluva o službách pred požiarmi 4 05/04/2013 11/07/2022
8309170162 11/07/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 09/07/2022 18/07/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/22 1-44730932548 11/07/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
0062022 09/08/2022 Voda + stočné 1785,71 01/08/2022 20/06/2022 ZŠ Kežmarská 28 35542624 70/22 01-600-210 26/09/2022
2212200653 04/08/2022 Teplo + TV 633,25 03/08/2022 17/08/2022 Veolia s.r.o. 36179345 71/22 36/22/2016 26/09/2022
2290085543 08/08/2022 Úhrada za elektrickú energiu 202,72 05/08/2022 19/08/2022 VSE a.s. 44483767 72/22 5100136719 C 26/09/2022
32022 09/08/2022 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 4999,50 05/08/2022 21/08/2022 NOVOMAL 10706151 73/22 ŠJ/16/2022 26/09/2022
2022228 08/09/2022 Služby PO 20,- 24/08/2022 14/08/2022 NEVKA 37264184 74/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/09/2022
8659309048 08/09/2022 Úhrada za plyn 30,- 24/08/2022 15/08/2022 SPP a.s. 35815526 75/22 9100107420 26/09/2022
8311050090 08/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 24/08/2022 18/08/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/22 1 -44730932548 26/09/2022
22444 08/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 24/08/2022 22/08/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 77/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/09/2022
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022
8639967307 08/09/2022 Úhrada za plyn 61,- 02/09/2022 16/09/2022 SPP a.s. 35815526 79/22 9100107420 26/09/2022
2022253 12/09/2022 Služby PO 20,- 02/09/2022 14/09/2022 NEVKA 37264184 80/22 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi z 05/04/2022 26/09/2022
8312891895 12/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 02/09/2022 19/09/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 81/22 1 -44730932548 26/09/2022

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.