Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
2200138 28/04/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do veľkokapacitných strojov - špeciálne 288,- 28/04/2022 29/04/2022 ELEKTROSERVIS VV , s.r.o. 44602731 42/22 ŠJ/05/2022 29/04/2022
2022123 06/05/2022 Služby PO 20,- 02/05/2022 14/05/2022 NEVKA 37264184 43/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 16/05/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
86398471197 05/05/2022 Úhrada za plyn 75,- 02/05/2022 18/05/2022 SPP a.s. 5815526 45/22 9100107420 16/05/2022
2212200407 09/05/2022 Teplo + TV 1158,61 05/05/2022 19/05/2022 Veolia s.r.o. 36179345 46/22 36/22/2016 16/05/2022
2290085543 09/05/2022 Úhrada za elektrickú energiu 605,71 05/05/2022 19/05/2022 VSE a.s. 44483767 47/22 5100136719 C 16/05/2022
8305461791 11/05/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/05/2022 18/05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/22 1 - 4473093548 16/05/2022
22231 11/05/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/05/2022 18/05/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/05/2022
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
8307315790 10/06/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/06/2022 20/06/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 55/22 1-44730932548 11/07/2022
2212200489 06/06/2022 Teplo + TV 888,73 03/06/2022 17/06/2022 Veolia s.r.o. 36179345 56/22 36/22/2016 11/07/2022
2290085543 08/06/2022 Úhrada za elektrickú energiu 749,75 07/06/2022 21/06/2022 VSE a.s. 44483767 57/22 5100136719 C 11/07/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
2200265 21/06/2022 Oprava robota RE 22 - rekonštrukcia 2340,84 20/06/2022 26/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 59/22 ŠJ/12/2022 11/07/2022
22034 28/06/2022 Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 880,20 28/06/2022 12/07/2022 JURTEX 32519150 60/22 ŠJ/13/2022 11/07/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.