Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2290085543 11/03/2022 Úhrada za elektrickú energiu 474,71 07/03/2022 22/03/2022 VSE a.s. 44602731 21/22 5100136719 C 25/03/2022
8301743526 11/03/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/03/2022 18/03/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/22 1 - 44730932548 25/03/2022
22089 11/03/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/03/2022 17/03/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 25/03/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022
8610801193 05/04/2022 Úhrada za plyn 196,- 01/04/2022 19/04/2022 SPP a.s. 35815526 28/22 9100107420 11/04/2022
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
0042022 06/04/2022 Voda + stočné 1616,74 05/04/2022 19/04/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 31/22 01 - 600 -210 11/04/2022
2212200240 07/04/2022 Teplo + TV 1435,58 07/04/2022 21/04/2022 Veolia s.r.o. 36179345 32/22 36/22/2016 11/04/2022
2290085543 11/04/2022 Úhrada za elektrickú energiu 710,57 07/04/2022 21/04/2022 VSE a.s. 44483767 33/22 5100136719 C 11/04/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
8303605405 20/04/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/04/2022 219/04/202 Slovak Telekom a.s. 35763469 36/22 1 44730932548 20/04/2022
500323486 20/04/2022 Úhrada za poistenie majetku 225,49 04/04/2022 02/05/2022 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 37/22 2111009605 37/22
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.