Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2022373 15/12/2022 Služby PO 20,- 12/12/2022 27/12/2022 NEVKA 37264184 122/22 Zmluva o službách pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
20224082 19/12/2022 Úhrada z a po revizné opravy elektroinštalácie 98,40 16/12/2022 30/12/2022 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 123/22 ŠJ/29/2022 20/12/2022
3221195 19/12/2022 Nákup čistiacich prostriedkov 289,50 19/12/2022 29/12/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/22 ŠJ/30/2022 20/12/2022
8620835641 12/04/2023 Úhrada za plyn 648,- 03/04/2023 17/04/2023 SPP a.s. 35815526 27/23 9100107420 26/04/2023
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
8325576710 17/04/2023 Tel.hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023

Strana 7 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.