Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
190012 09/05/2019 Voda + stočné 400,02 06/05/2019 20/05/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 61/19 01-600-210 20/05/2019
19196 14/05/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/05/2019 20/05/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 62/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/05/2019
1911220351 13/05/2019 Úhrada za teplo +TV 241,97 07/05/2019 21/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 36/22/2016 20/05/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
19040815 14/05/2019 Biologický odpad 57,60 10/05/2019 24/05/2019 INTA s.r.o. 34129863 65/19 2017/0301/57870331 20/05/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
19251 07/06/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/06/2019 13/06/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 69/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/06/2019
2019192 07/06/2019 Služby PO 20,- 03/06/2019 14/06/2019 NEVKA 37264184 70/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/06/2019
8234389558 07/06/2019 Telefónne hovory + internet 44,39 03/06/2019 18/06/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/19 1-44730932548 20/06/2019
8677602079 07/06/2019 Úhrada za plyn 44,- 03/06/2019 17/06/2019 SPP a.s. 35815526 72/19 023590 20/06/2019
190014 12/06/2019 Voda + stočné 494,76 06/06/2019 20/06/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/19 01-600-210 20/06/2019
71 12/06/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 10/06/2019 24/06/2019 Ing. Haluška 46542566 74/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 74/19
1911220448 12/06/2019 Úhrada za teplo +TV 370,34 16/06/2019 20/06/2019 VEOLIA s.r. 36179345 75/19 36/22/2016 20/06/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
19251 03/07/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2019 11/07/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 79/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/07/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.