Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20194069 16/12/2019 Po revízne opravy elektrickej energie 308,27 11/12/2019 27/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 161/19 ŠJ/33/2019 07/01/2020
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
19664 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 23/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 163/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
19741 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 26/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 164/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
1900699 17/12/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1077,- 16/12/2019 23/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 165/19 ŠJ/35/2019 09/01/2020
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
191065 20/12/2019 Deratizácia kuchynských priestorov 72,- 20/12/2019 16/04/2019 DERATEX-EKO 10689877 169/19 09/01/2020
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020

Strana 9 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.