Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
190028 12/11/2019 Voda + stočné 680,02 07/11/2019 21/11/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 141/19 01-600-210 26/11/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
19100826 12/11/2019 Biologický odpad 57,60 08/11/2019 22/11/2019 INTA s.r.o. 34129863 143/19 2017/0301/57870331 26/11/2019
19602 14/11/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/11/2019 21/11/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 144/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/11/2019
1900580 12/11/2019 Oprava plynového kotla 162,94 11/11/2019 21/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 145/19 ŠJ/31/2019 26/11/2019
1901053 28/11/2019 Revízia plynu 150,- 22/11/2019 28/11/2019 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 146/19 ŠJ/28/2019 07.01.2020
1900629 03/12/2019 Oprava elektrického robota 123,48 01/12/2019 06/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 147/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
1900636 09/12/2019 Oprava elektrického rúry 127,80 01/12/2019 09/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 148/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
201906 03/12/2019 Revízia elektrickej energie 933,86 01/12/2019 21/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 149/19 ŠJ/27/2019 07/01/2020
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020
2019477 10/12/2019 Služby PO 20,- 01/12/2019 14/12/2019 NEVKA 37264184 151/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
8677754697 09/12/2019 Úhrada za plyn 504,- 01/12/2019 16/12/2019 SPP a.s. 35815526 152/19 023590 07/01/2020
169 09/12/2019 Služby BOZP z 10-12/2019 25,- 02/12/2019 16/12/2019 Ing. Haluška 46542566 153/19 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 07/12/2020
191120891 10/12/2019 Úhrada za teplo +TV 253,85 04/12/2019 18/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 154/19 36/22/2016 07/01/2020
19114 09/12/2019 Nákup stolovej bielizne/utierky,uteráky/ 137,04 09/12/2019 23/12/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 155/19 ŠJ/34/2019 07/01/2020
8247378250 16/12/2019 Telefónne hovory + internet 36,46 10/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 156/19 1-44730932548 07/01/2020
2290085543 16/12/2019 Úhrada za elektrickú energiu 573,01 10/12/2019 20/12/2019 VSE a.s. 44483767 157/19 5100136719 C 07/01/2020
1001019 16/12/2019 Služby o OOÚ 68,40 10/12/2019 20/12/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 158/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 07/01/2020
21912040 16/12/2019 Služby za registratúru na rok 2020 600,- 10/12/2019 04/01/2020 Lomtec.com a.s. 35795174 159/19 Servisná zmluva z roku 2018 07/12/2020
2019489 16/12/2019 Služby PO 20,- 10/12/2019 24/12/2019 NEVKA 37264184 160/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020

Strana 8 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.