Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
172015 09/07/2015 Voda + stočné 437,26 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 81/15
142015 09/07/2015 Voda + stočné 184,21 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 82/15
15241 09/07/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/07/2015 15/07/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 83/15
7775342199 22/07/2015 Telefónne hovory + internet 43,79 10/07/2015 17/07/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 84/15
2015229 10/08/2015 Služby za požiarnu ochranu za 7/2015 20,- 03/08/2015 14/08/2015 NEVKA 37264184 85/15
712520073 10/08/2015 Úhrada za plyn 56,- 03/08/2015 17/08/2015 SPP a.s. 35815526 86/15
2220145041 10/08/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1378,- 03/08/2015 17/08/2015 VSE a.s. 44483767 87/15
7776295001 10/08/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/08/2015 18/08/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/15
15285 10/08/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/08/2015 19/08/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 89/15
1511220676 19/08/2015 Úhrada za teplo + TV 545,33 17/08/2015 19/08/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 90/15
18082015 26/08/2015 Nákup spotrebného materiálu 1136,- 18/08/2015 01/09/2015 "LD-UNI" 32463758 91/15
1415015560 26/08/2015 Nákup čipov 207,60 23/08/2015 23/09/2015 SOS elektronic s.r.o. 31703166 92/15
200715 28/08/2015 Revízia vzduchotechniky 165,- 27/08/2015 10/09/2015 TECHNOMONT - Petrík 35235837 93/15
7193487932 03/09/2015 Úhrada za plyn 115,- 02/09/2015 16/09/2015 SPP a.s. 35815526 94/15
192015 03/09/2015 Úhrada za vodu + stočné 178,77 03/09/2015 30/09/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 95/15
2015249 07/09/2015 Úhrada za služby PO 20,- 03/09/2015 14/09/2015 NEVKA 37264184 96/15
150437 09/09/2015 Nákup DHIM 879,83 03/09/2015 12/09/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 97/15
1500438 09/09/2015 Nákup DHIM 399,- 03/09/2015 12/09/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 98/15
1511220761. 09/09/2015 Úhrada za teplo + TV 525,90 04/09/2015 17/09/2015 VEOLIA s.r.o. 36179345 99/15
4777246007 11/09/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 04/09/2015 18/09/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 100/15

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.