Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
92015 10/04/2015 Deratizácie v priestoroch ŠJ a ŠK 100,- 10/04/2015 17/04/2015 DERO s.r.o. 36572276 41/15
15106 17/04/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/04/2015 16/04/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 42/15
102015 17/04/2015 Voda + stočné 396,19 17/04/2015 30/04/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 43/15
27042015 29/04/2015 Nákup spotrebného materiálu 525,26 27/04/2015 11/05/2015 "LD - UNI" 32463758 44/15
7218376511 06/05/2015 Úhrada za plyn 142,- 04/05/2015 15/05/2015 SPP a.s. 35815526 45/15
102015 05/05/2015 Voda + stočné 181,60 04/05/2015 30/05/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 46/15
1511220324 06/05/2015 Úhrada za teplo + TV nedopl. z roku 2014 205,14 04/05/2015 13/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 47/15
15150 06/05/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/05/2015 14/05/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 48/15
2220145041 11/05/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 04/05/2015 15/05/2015 VSE a.s. 44483767 49/15
3773439675 11/05/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 04/05/2015 18/05/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 50/15
2015110 11/05/2015 Služby za požiarnu ochranu za 4/2015 20,- 04/05/2015 18/05/2015 NEVKA 37264184 51/15
201511 11/05/2015 Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ 300,- 04/05/2015 30/05/2015 DD-ARCH s.r.o. 45853240 52/15
1511220409 15/05/2015 Úhrada za teplo + TV 1012,82 06/05/2015 20/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 53/15
2015040 15/05/2015 Nákup spotrebného materiálu-farby na oplotenie 40,63 13/05/2015 27/05/2015 DOM FARIEB s.r.o. 36213101 54/15
150076 05/06/2015 Zhotovenie platového okna, mreží + montáž 352,30 01/06/2015 25/05/2015 NOVES s.r.o. 36189308 55/15
3415084389 05/06/2015 Komunálny odpad 651,42 01/06/2015 30/06/2015 MESTO KOŠICE 00691135 56/15
1500255 05/06/2015 Nákup DHIM 322,80 01/06/2015 04/06/2015 ELEKTOSERVIS VV,s.r.o. 44602731 57/15
1500269 05/06/2015 Nákup čistiacich prostriedkov do myčky riadu 262,80 01/06/2015 05/06/2015 ELEKTOSERVIS VV,s.r.o. 44602731 58/15
2015133 05/06/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 01/06/2015 14/06/2015 NEVKA 37264184 59/15
7185052320 05/06/2015 Úhrada za plyn 60,- 01/06/2015 15/06/2015 SPP a.s. 35815526 60/15

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.