Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
9779170736 09/11/2015 Telefónne hovory + internet 44,71 04/11/2015 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 121/15
2015345 09/11/2015 Služby za PO 20,- 04/11/2015 14/11/2015 NEVKA 37264184 122/15
2220145041 10/11/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 05/11/2015 16/11/2015 VSE a.s. 44483767 123/15
15432 26/11/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/11/2015 13/11/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 124/15
20151168 23/11/2015 Školenie zamestnancov 35,- 19/11/2015 26/11/2015 CHEMAKO spol. s.r.o. 36173720 125/15
1511001492 23/11/2015 Nákup USB - kľúč 12,- 19/11/2015 24/11/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/15
1511001619 30/11/2015 Nákup programu 252,- 26/11/2015 11/12/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/15
268465405 11/12/2015 Úhrada za plyn 697,- 01/12/2015 15/12/2015 SPP a.s. 35815526 128/15
216 11/12/2015 Úhrada za služby BOZP 25,- 01/12/2015 15/12/2015 Ing.Haluška 46542566 129/15
2015365 11/12/2015 Služby za PO 20,- 01/12/2015 14/12/2016 NEVKA 37264184 130/15
678077522 11/12/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/12/2015 18/12/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 131/15
1511221011 11/12/2015 Teplo + TV 1161,41 03/12/2015 17/12/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 132/15
272015 11/12/2015 Voda + stočné 351,50 04/12/2015 31/12/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 133/15
201509 11/12/2015 Revízia elektrickej energie 798,86 07/12/2015 21/12/2015 MOVYROB s.r.o. 36779598 134/15
2015375 15/12/2015 Revízia hasiacich prístrojov 110,- 14/12/2015 23/12/2015 NEVKA 37264184 135/15
15482 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 18/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 136/15
15526 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 23/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 137/15
1500683 17/12/2015 Nákup DHIM 895,20 14/12/2015 30/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 138/15
1500699 17/12/2015 Oprava eletrickeho vyd.piultu 193,68 14/12/2015 24/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/15
2220145041 18/12/2015 Elektrická enegia - vrátený preplatok -709,48 14/12/2015 18/12/2015 VSE a.s. 44483767 140/15

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.