Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4682021 08/07/2021 Služby OOÚ 68,40 02/07/2021 14/07/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 61/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 03/08/2021
2111220499 07/07/2021 Teplo + TV 901,92 07/07/2021 21/07/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 62/21 36/22/2016 03/08/2021
21051 07/07/2021 Nákup pracovného oblečenia 886,68 07/07/2021 21/07/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 63/21 ŠJ/12/2021 03/08/2021
8286271012 12/07/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 07/07/2021 19/07/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 64/21 1 - 44730932548 03/08/2021
2021188 12/07/2021 Služby PO 20,- 07/07/2021 14/07/2021 NEVKA 37264184 65/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 03/08/2021
2290085543 12/07/2021 Úhrada za elektrickú energiu 580,33 08/07/2021 22/07/2021 VSE a.s. 44483767 66/21 5100136719 C 03/08/2021
21001 12/07/2021 Nákup kancelárskych potrieb 299,10 12/07/2021 26/07/2021 Jozef Zima - Wrapall 48065102 67/21 ŠJ/10/2021 03/08/2021
21380 13/07/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 12/07/2021 15/07/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 68/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 03/08/2021
21052 03/08/2021 Nákup zdravotnej obuvi 983,40 02/08/2021 16/08/2021 JURTEX s.r.o. 32519150 69/21 ŠJ/13/2021 26/08/2021
0062021 03/08/2021 Voda + stočné 2236,85 02/08/2021 27/07/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 70/21 01 - 600 -210 26/08/2021
819896977 11/08/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/08/2021 16/08/2021 SPP a.s. 35815526 71/21 023590 26/08/2021
2111220618 11/08/2021 Teplo + TV 656,06 05/08/2021 19/08/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 72/21 36/22/2016 26/08/2021
2290085543 11/08/2021 Úhrada za elektrickú energiu 186,11 05/08/2021 19/08/2021 VSE a.s. 44483767 73/21 5100136719 C 26/08/2021
21464 16/08/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 11/08/2021 25/08/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 74/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/08/2021
19082021 19/08/2021 Nákup DHIM /jedálenský príbor/ 1150,- 19/08/2021 26/08/2021 "LD-UNI" 32463758 75/21 ŠJ/14/2021 26/08/2021
2021243 19/08/2021 Služby PO 20,- 19/08/2021 14/08/2021 NEVKA 37264184 76/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/08/2021
8288117939 19/08/2021 Telefónne hovory + internet 30,77 19/08/2021 18/08/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 77/21 1 - 44730932548 26/08/2021
3210678 30/08/2021 Nákup čistiacich prostriedkov 1076,12 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 78/21 ŠJ/17/2021 27/09/2021
3210679 30/08/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 307,91 30/08/2021 09/09/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 79/21 ŠJ/15/2021 27/09/2021
7101050421 30/08/2021 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ŠJ 753,30 30/08/2021 06/09/2021 Up Déneuner s.r.o 3528654 80/21 ŠJ/16/2021 27/09/2021

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.