Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8412102830 11/03/2021 Úhrada za služby - program VEMA 519,12 08/03/2021 22/03/2021 Solitea Vema a.s. 36237337 21/21 20/04/2021
3210182 11/03/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov 497,41 09/03/2021 19/03/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 11993197 22/21 ŠJ/03/2021 20/04/2021
21073 17/03/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 15/03/2021 18/03/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
21010 17/03/2021 Služby WEB-stránky 40,- 16/03/2021 30/03/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 24/21 20/04/2021
2021075 13/04/2021 Služby PO 20,- 01.04.2021 14/04/2021 NEVKA 37264184 25/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/04/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
1030559 12/04/2021 Biologický odpad 14,40 01/04/2021 21/04/2021 INTA s.r.o. 34129863 27/21 2017/0301/57870331 20/04/2021
8668527324 08/04/2021 Úhrada za plyn 140,- 06/0/2021 15/04/2021 SPP a.s. 35815526 28/21 023590 20/04/2021
2111220184 07/04/2021 Teplo + TV 1333,93 07/04/2021 21/04/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 29/21 36/22/2016 20/04/2021
0042021 12/04/2021 Voda + stočné 657,70 07/04/2021 14/04/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 30/21 01 - 600 -210 20/04/2021
210230 13/04/2021 Deratizácia - Jar 2021 72,- 08/04/2021 22/04/2021 DERATEX -EKO 10689877 31/21 ŠJ/04/2021 20/04/2021
2290085543 12/04/2021 Úhrada za elektrickú energiu 421,69 09/04/2021 12/04/2021 VSE a.s. 44483767 32/21 5100136719 C 20/04/2021
828737961 14/04/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 09/04/2021 19/04/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/21 1 - 44730932548 20/04/2021
21163 20/04/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 13/04/2021 22/04/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 34/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/04/2021
32 20/04/2021 Služby BOZP 25,- 13/04/2021 22/04/2021 Ing. Haluška 46542566 35/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 20/04/2021
2100109 10/05/2021 Oprava umývačky riadu 200,40 03/05/2021 10/05/2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 36/21 ŠJ/05/2021 08/06/2021
8180819935 05/05/2021 Úhrada za plyn 54,- 03/05/2021 17/05/2021 SPP a.s. 35815526 37/21 023590 08/06/2021
8282581078 10/05/2021 Telefónne hovory + internet 39,30 03/05/2021 18/05/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 38/21 1 - 44730932548 08/06/2021
2111220341 11/05/2021 Teplo + TV 1155,01 06/05/2021 20/05/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 39/21 36/22/2016 08/06/2021
2290085543 10/05/2021 Úhrada za elektrickú energiu 478,39 07/05/2021 21/05/2021 VSE a.s. 44483767 40/21 5100136719 C 08/06/2021

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.