Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8649302298 06/09/2021 Úhrada za plyn 44,- 02/09/2021 16/09/2021 SPP a.s. 35815526 81/21 023590 27/09/2021
2021271 07/09/2021 Služby PO 20,- 02/09/2021 14/09/2021 NEVKA 37264184 82/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 27/09/2021
202150500 06/09/2021 Ochrana pre vírusmi 37,45 06/09/2021 20/09/2021 ESET spol.s.r.o. 31333532 83/21 27/09/2021
2111220696 07/09/2021 Teplo + TV 627,70 07/09/2021 21/09/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 84/21 36/22/2016 27/09/2021
2290085543 10/09/2021 Úhrada za elektrickú energiu 193,57 08/09/2021 22/09/2021 VSE a.s. 44483767 85/21 5100136719 C 27/09/2021
8289963589 10/09/2021 Telefónne hovory + internet 31,- 10/09/2021 20/09/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 86/21 1 - 44730932548 27/09/2021
21541 16/09/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 16/09/2021 24/09/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 87/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 27/09/2021
18092021 23/09/2021 Nákup DHIM /taniere, poháre/ 905,- 20/09/2021 27/09/2021 "LD-UNI" 32463758 88/21 ŠJ/20/2021 27/09/2021
21010148 23/09/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1110,- 23/09/2021 03/10/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 89/21 ŠJ/19/2021 27/09/2021
970061826 29/09/2021 Vyhľadávanie poruchy vody - havária 102,06 28/09/2021 11/10/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90/21 ŠJ/18/2021 01/10/2021
3210777 29/09/2021 Nákup spotrebného materiálu 125,29 29/09/2021 09/10/2021 Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. 36601845 91/21 ŠJ/22/2021 01/10/2021
109 04/10/2021 Služby BOZP 25,- 01/10/21 30/09/21 Ing. Vincent Haluška 46542566 92/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/10/21
2021298 11/10/2021 Služby PO 20,- 01/10/2021 14/10/2021 NEVKA 37264184 93/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/10/2021
7412021 04/10/2021 Služby o OOÚ 68,40 01/10/2021 14/10/2021 CUBS s.r.o. 46943404 94/21 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 19/10/2021
8620292495 05/10/2021 Úhrada za plyn 135,- 01/10/2021 15/10/2021 SPP a.s. 35815526 95/21 9100107420 19/10/2021
22110021 07/10/2021 Služby - registratúra na rok 2022 600,- 04/10/2021 30/10/2021 Lomtec.com a.s. 35795174 96/21 Servisná zmluva z 01.12.2018 16/11/2021
0082021 04/10/2021 Voda + stočné 1471,25 04/10/2021 18/10/2021 ZŠ Kežmarská 30 35542624 97/21 01-600-210 16/11/2021
2111220734 07/10/2021 Teplo +TV 705,28 06/10/2021 20/10/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 98/21 36/22/2016 16/11/2021
2290085543 11/10/2021 Úhrada za elektrickú energiu 513,60 08/10/2021 22/10/2021 VSE a.s. 44483767 99/21 5100136719 C 16/11/2021
211002 11/10/2021 Oprava a izolácia strechy na sklade 1180,80 11/10/2021 25/10/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 100/21 ŠJ/21/2021 16/11/2021

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.