Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
202107 29/11/2021 Revízia elektriny v ŠJ a ŠK 933,86 26/11/2021 26/12/2021 MOVYROB s.r.o. 10739254 121/21 ŠJ27/2021 13/12/2021
211102 29/11/2021 Rekonštrukcia schodov + strieška nad schody 990,- 29/11/2021 15/12/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 122/21 ŠJ/36/2021 13/12/2021
21318 30/11/2021 Nákup DHIM - stolová váha 480,- 30/11/2021 08/12/2021 VAHOSPOL 41906063 123/21 ŠJ/37/2021 13/12/2021
3210990 30/11/2021 Nákup spotrebného materiálu -Covid 19 530,40 30/11/2021 10/12/2021 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/21 ŠJ/38/2021 13/12/2021
20214064 30/11/2021 Po revízne opravy elektrickej energie 95,46 30/11/2021 29/12/2021 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 125/21 ŠJ/29/2021 13/12/2021
8601000692 06/12/2021 Úhrada za plyn 262,- 01/12/2021 15/12/2021 SPP a.s. 35815526 126/21 9100107420 3/12/2021
21784 06/12/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2021 15/12/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 127/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 13/12/2021
041221 07/12/2021 Revízia vzduchotechniky 185,- 06/12/2021 20/12/2021 TECHMONT - Ptrík 35235837 128/21 ŠJ/40/2021 13/12/2021
2111220893 07/12/2021 Teplo + TV 1477,54 07/12/2021 21/12/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 129/21 36/22/2016 13/12/2021
2290085543 08/12/2021 Úhrada za elektrickú energiu 559,99 07/12/2021 21/12/2021 VSE a.s. 44483767 130/21 5100136719 C 13/12/2021
162021 09/12/2021 Maľovanie jedálne 1935,60 07/12/2021 14/12/2021 Seman Štefan 32562926 131/21 ŠJ/39/2021 13/12/2021
2021386 09/12/2021 Služby PO 20,- 09/12/2021 14/12/2021 NEVKA 37264184 132/21 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi z 05.04.2013 13/12/2021
10112021 09/12/2021 Služby o OOÚ 68,40 09/12/2021 15/12/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 133/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 13/12/2021
8295525725 10/12/2021 Telefónne hovory + internet 34,30 10/12/2021 20/12/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 134/21 1 - 44730932548 13/12/2021
21865 10/12/2021 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/12/2021 17/12/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 135/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 135/21
158 10/12/2021 Služby BOZP 25,- 10/12/2021 22/12/2021 Ing. Hauška 46542566 136/21 Zmluva o dielo z 12/2013 13/12/2021
2021397 14/12/2021 Služby PO 20,- 14/12/2021 22/12/21 NEVKA 37264184 137/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 31/12/2021
21112001761 14/12/2021 Program ŠJ na rok 2022 48,- 14/12/2021 29/12/2021 SOFT-GL s.r.o. 36182214 138/21 ŠJ/42/2021 31/12/2021
2100567 20/12/2021 Oprava - krájač zeleniny 110,40 16/12/2021 23/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/21 ŠJ/41/2021 31/12/2021
102021 21/12/2021 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 3047,20 21/12/2021 30/12/2021 NOVOMAL 10706151 140/21 ŠJ/43/2021 31/12/202

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.