Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
13072017 17/07/2017 Nákup priesvitnej fólie a voskového plátna na stoly 539,40 14/07/2017 27/07/2017 "LD - UNI" 32463758 81/17
17272 20/07/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 19/07/2017 20/07/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 82/17
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
170016 02/08/2017 Voda + stočné 498,48 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/17
170018 02/08/2017 Voda + stočné 185,24 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/17
2017342 23/08/2017 Služby PO 20,- 23/08/2017 14/08/2017 NEVKA 37264184 86/17
7273869634 23/08/2017 Úhrada za plyn 44,- 23/08/2017 15/08/2017 SPP a.s. 35815526 87/17
1711220686 23/08/2017 Úhrada za teplo + TV 582,77 23/08/2017 17/08/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 88/17
479895694 23/08/2017 Úhrada za tellónné hovory a internet 40,75 23/08/2017 18/08/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/17
2290085643 23/08/2017 Úhrada za elektrickú energiu 158,70 23/08/2017 22/08/2017 VSE a.s. 44483767 90/17
17324 30/08/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 24/08/2017 21/08/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 91/17
9001050654 30/08/2017 Zhotovenie poštových poukážok - šeky 97,67 24/08/2017 13/09/2017 Slovenská pošta a.s. 36631124 92/17
2017374 12/09/2017 Služby PO 20,- 04/09/2017 14/09/2017 NEVKA 37264184 93/17
2799943562 12/09/2017 Úhrada za tellónné hovory a internet 41,21 04/09/2017 18/09/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 94/17
7115840453 13/09/2017 Úhrada za plyn 91,- 07/09/2017 18/09/2017 SPP a.s. 35815526 95/17
1711220766 13/09/2017 Úhrada za teplo + TV 552,29 09/09/2017 19/09/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 96/17
2190085543 13/09/2017 Úhrada za elektrickú energiu 159,58 11/09/2017 26/09/2017 VSE a.s. 44483767 97/17
170020 14/09/2017 Voda + stočné 322,99 14/09/2017 28/09/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 98/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/06/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 99/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/09/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 100/17

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.