Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
111117038 27/10/2017 Nákup teflonových obrusov do jedálne 1199,04 26/10/2017 31/10/2017 CB-VEĽKOOBCHOD 40438244 121/17
2017493 07/11/2017 Služby PO 20,- 02/11/2017 14/11/2017 NEVKA 37264184 122/17
7273930715 07/11/2017 Úhrada za plyn 467,- 02/11/2017 15/11/2017 SPP a.s. 35815526 123/17
3102845672 09/11/2017 Úhrada za telefónne hovory + internet 41,21 02/11/2017 20/11/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 124/17
170024 07/11/2017 Voda + stočné 414,42 03/11/2017 14/11/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 125/17
171122010 07/11/2017 Úhrada za teplo + TV 967,60 03/11/2017 17/11/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/17
17498 10/11/2017 Úhrada za účtovníctvo +PaM 70,- 08/11/2017 22/11/2017 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 127/17
2290085543 13/11/2017 Úhrada za elektrickú energiu 566,63 09/11/2017 23/11/2017 VSE a.s. 44483767 128/17
17101063 14/11/2017 Úhrada za biologický odpad 36,- 09/11/2017 23/11/2017 INTA s.r.o. 34129863 129/17
2332017 23/11/2017 Úhrada za čistenie kanalizácie/WC/ 120,- 23/11/2017 21/11/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 130/17
301117 27/11/2017 Školenie - VO potravín 40,- 27/11/2017 30/11/2017 IPEKO ZVOLEN s.r.o. 47405279 131/17
24112017 30/11/2017 Nákup DHIM /podnosy do jedálne/ 956,- 28/11/2017 08/12/2017 "LD -UNI" 32463758 132/17
201706 12/12/2017 Revízia elektrickej energie 798,86 01/12/2017 30/12/2017 MOVYROB 10739254 133/17
20170744 12/12/2017 Čistenie kanalizácie v kuchyni 345,48 01/12/2017 14/12/2017 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 134/17
217532 12/12/2017 Služby PO 20,- 01/12/2017 14/12/2017 NEVKA 37264184 135/17
7263986934 12/12/2017 Úhrada za plyn 550,- 04/12/2017 15/12/2017 SPP a.s. 35815526 136/17
17553 12/12/2017 Úhrada za účtovníctvo +PaM 70,- 04/12/2017 15/12/2017 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 137/17
9104734479 12/12/2017 Úhrada za telefónne hovory + internet 41,21 04/12/2017 18/12/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/17
1711220989 12/12/2017 Úhrada za teplo + TV 1067,65 05/12/2017 18/12/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 139/17
92 12/12/2017 Služby BOZP 25,- 06/12/2017 19/12/2017 Ing.Haluška Vicent 46542566 140/17

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.