Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
17107 24/05/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 02/05/2017 14/05/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 41/17
2017187 09/05/2017 Služby PO 20,- 02/05/2017 14/05/2017 NEVKA 37264184 42/17
7145644829 09/05/2017 Úhrada za plyn 112,- 02/05/2017 15/05/2017 SPP a.s. 35815526 43/17
1020078201 10/05/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 02/05/2017 18/05/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 44/17
170012 11/05/2017 Voda + stočné 344,36 03/05/2017 12/05/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/17
3052017 09/05/2017 Nákup DHIM 744,- 03/05/2017 16/05/2017 "LD - UNI" 32463758 46/17
1002017 10/05/2017 Čistenie kanalov 150,- 04/05/2017 10/05/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 47/17
1711220446 10/05/2017 Úhrada za teplo + TV 816,- 05/05/2017 18/05/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 48/17
3417087967 11/05/2017 Komunálny odpad 637,56 05/05/2017 20/05/2017 MESTO KOŠICE 00691135 49/17
90417 09/05/2017 Montáž vzduchotehcniky 1130,40 05/05/2017 19/05/2017 TECHMONT 35235837 50/17
80417 09/05/2017 Oprava vzduchotechniky 484,80 05/05/2017 19/05/2017 TECHMONT 35235837 51/17
9052017 09/05/2017 Nákup spotrebného materiálu 555,93 09/05/2017 23/05/2017 "LD - UNI" 32463758 52/17
2290085543 11/05/2017 Úhrada za elektrickú energiu 439,57 10/05/2017 24/05/2017 VSE a.s. 44483767 53/17
7152 12/05/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 12/05/2017 23/05/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 54/17
302017 15/05/2017 Celoplošná deratizácia 300,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 55/17
312017 15/05/2017 Deratizácia kuchyne, jedálne a ostatných priestorov kuchyne 100,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 56/17
292017 15/05/2017 Deratizácia plýnovaním proti kanálovým múškam 300,- 15/05/2017 25/05/2017 DERO s.r.o. 36572276 57/17
17040857 25/05/2017 Likvidácia biologického odpadu 43,20 16/05/2017 24/05/2017 INTA s.r.o. 34129863 58/17
2017219 08/06/2017 Služby PO 20,- 01/06/2017 14/06/2017 NEVKA 37264184 59/17
17207 08/06/2017 Úhrada za účtovínctvo + PAM 70,- 01/06/2017 13/06/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 60/17

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.