Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20170040 13/03/2017 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 88,- 01/03/2017 13/03/2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 21/17
2017057 08/03/2017 Služby PO 20,- 01/03/2017 14/03/2017 NEVKA 37264184 22/17
7258802697 13/03/2017 Úhrada za plyn 536,- 02/03/2017 15/03/2017 SPP a.s. 35815526 23/17
0794068035 13/03/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 03/03/2017 20/03/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 24/17
1711220141 13/03/2017 Úhrada za teplo + TV 1176,62 03/03/2017 17/03/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 25/17
17063 13/03/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 06/03/2017 17/03/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 26/17
38 13/03/2017 Služby BOZP 25,- 06/03/2017 20/03/2017 Ing. Haluška 46542566 27/17
1276170006 13/03/2017 Voda + stočné 405,82 06/03/2017 07/03/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 28/17
720170706 16/03/2017 Program VEMA 357,24 14/03/2017 03/04/2017 VEMA s.r.o. 31355374 29/17
229008554 16/03/2017 Úhrada za elektrickú energiu 476,33 14/03/2017 28/03/2017 VSE a.s. 44483767 30/17
17014 31/03/2017 Úhrada za užívanie WEB stránky 40,- 31/03/2017 11/04/2017 Hell Bounds s.r.o. 48027847 31/17
2017091 07/04/2017 Služby PO 20,- 01/04/2017 14/04/2017 NEVKA 37264184 32/17
7175585826 07/04/2017 Úhrada za plyn 293,- 01/04/2017 18/04/2017 SPP a.s. 35815526 33/17
2795037317 12/04/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 02/04/2017 18/04/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 34/17
1711220221 12/04/2017 Úhrada za teplo + TV 1023,30 04/04/2017 18/04/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 35/17
17030317 07/04/2017 Likvidácia biologického odpadu 43,20 05/04/2017 19/04/2017 INTA s.r.o. 34129863 36/17
2290085543 12/04/2017 Úhrada za elektrickú energiu 518,99 11/04/2017 25/04/2017 VSE a.s. 44483767 37/17
5003233486 18/04/2017 Úhrada za poistenie majetku 225,49 11/04/2017 02/05/2017 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 38/17
170010 28/04/2017 Voda + stočné 163,54 28/04/2017 04/05/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 39/17
178 28/04/2017 Voda + stočné 426,44 28/04/2017 04/05/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 40/17

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.