Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
8835542756 23/02/2016 Rozhlas + televízia za 12 mesiacov 222,96 01/02/2016 29/02/2016 RTVS, s.r.o. 36857432 21/16
72016 02/03/2016 Voda + stočné 271,72 01/03/2016 31/03/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 22/16
713537493 11/03/2016 Úhrada za plyn 496,- 01/03/2016 15/03/2016 SPP a.s. 35815526 23/16
2016038 11/03/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2016 14/03/2016 NEVKA 37264184 24/16
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16
1611220155 11/03/2016 Úhrada za teplo + TV 1184,84 03/03/2016 17/03/2016 Veolia s.r.o. 36179345 27/16
16014 11/03/2016 Užívanie WEB-stránky 40,- 04/03/2016 14/03/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 28/16
292016 11/03/2016 Čistenie kanalizácie 150,- 07/03/2016 15/03/2016 PROFI KRTKOVANIE 46534555 29/16
2290085543 16/03/2016 Úhrada za elektrickú energiu 438,65 10/03/2016 24/03/2016 VSE a.s. 44483767 30/16
3160154 16/03/2016 Nákup čistiacich prostriedkov 763,93 15/03/2016 25/03/2016 Anna Šuchterová-Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 31/16
27 17/03/2016 Služby BOZP 25,- 15/03/2016 28/03/2016 Ing. Vincet Haluška 46542566 32/16
16090 21/03/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 21/03/2016 25/03/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 33/16
1600139 31/03/2016 Úhrada za opravu plynového kotla 242,52 30/03/2016 31/03/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 34/16
2016056 12/04/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/04/2016 13/04/2016 NEVKA 37264184 35/16
725560504 12/04/2016 Úhrada za plyn 272,- 01/04/2016 15/04/2016 SPP a.s. 35815526 36/16
5783758014 12/04/2016 Telefónne hovory + internet 43,36 04/04/2016 18/04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 37/16
1611220226 12/04/2016 Úhrada za teplo + TV 1123,03 04/04/2016 18/04/2016 Veolia s.r.o. 36179345 38/16
500323348 12/04/2016 Poistenie majetku 225,49 06/04/2016 02/05/2016 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 39/16
1600171 12/04/2016 Nákup DHIM - Plynový sporák veľkokapacitný 1114,08 06/04/2016 20/04/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 40/16

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.