Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
160041 09/11/2016 Zhotovenie sitá na okná + montáž 56,30 03/11/2016 17/11/2016 FAMI plus s.r.l 36595306 121/16
161122008 09/11/2016 Úhrada za teplo + TV 1010,17 04/11/2016 18/11/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 122/16
562016 09/11/2016 Deratizácia ŠK a ŠJ 100,- 04/11/2016 11/11/2016 DERO, s.r.o. 36572276 123/16
292016 15/11/2016 Voda + stočné 394,24 07/11/2016 11/11/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 124/16
516322259 15/11/2016 Overenie vah - revízia 57,60 11/11/2016 24/11/2016 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 125/16
1611001745 15/11/2016 Nákup počíta - LENOVO 846,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/16
1611001758 15/11/2016 Zakúpenie Office 2016 234,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/16
3160766 22/11/2016 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 699,88 21/11/2016 01/12/2016 Šuchterová - Upratovací servis,spol.s.r.o. 36601845 128/16
16434 22/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 22/11/2016 23/11/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 129/16
16098 22/11/2016 Nákup pracovného oblečenia a prac.obuvi pre zamestnancov ŠJ 1179,34 22/11/2016 05/12/2016 JURTEX 32519150 130/16
2290085543 22/11/2016 Úhrada za elektrickú energiu 520,12 22/11/2016 25/11/2016 VSE a.s. 44483767 131/16
16488 28/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 28/11/2016 07/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 132/16
7248734516 05/12/2016 Úhrada za plyn 510,- 01/12/2016 15/12/2016 SPP a.s. 35815526 133/16
160005 05/12/2016 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 322,31 01/12/2016 14/12/2016 JAMADY 17106869 134/16
186 05/12/2016 Služby za BOZP 25,- 01/12/2016 15/12/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 135/16
20122016 05/12/2016 Nákup DHIM 990,32 02/12/2016 16/12/2016 "LD - UNI" 32463758 136/16
201608 07/12/2016 Revízia elektrickej energie v školskej jedálni a kuchyne 798,86 07/12/2016 21/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 137/16
2791203561 09/12/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,38 07/12/2016 19/12/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/16
5111600754 09/12/2016 Revízia plynu v školskej jedálni a kuchyne 145,20 07/12/2016 19/12/2016 BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 44518684 139/16
1611221118 16/12/2016 Úhrada za teplo + TV 1119,43 07/12/2016 19/12/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 140/16

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.