Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1242018 22/02/2018 Nákup potravín 796,84 22/02/2018 08/03/2018 JOKRIM 44108087 61/106      
20181032 22/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 839,12 22/02/2018 01/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 62/107      
1810121 09/03/2018 Nákup potravín 249,37 05/03/2018 19/03/2018 DUO 40169766 63/121
1652018 09/03/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 659,86 09/03/2018 23/03/2018 JOKRIM 44108087 64/122
20180621 09/03/2018 Nákup potravín 430,44 05/03/2018 19/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 65/123
20181343 09/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 937,55 09/03/2018 16/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 66/124
1642018 09/03/2018 Nákup potravín 786,28 09/03/2018 23/03/2018 JOKRIM 44108087 67/125
530807986 15/03/2018 Nákup potravín 100,61 14/03/2018 24/03/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 68/133
18022798 15/03/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 160,20 13/03/2018 12/04/2018 RYBA s.r.o. 17147522 69/134
530808027 15/03/2018 Nákup potravín 72,96 14/03/2018 24/03/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 70/135
20181487 15/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 1093,22 15/03/2018 22/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 71/136
1810150 15/03/2018 Nákup potravín 395,48 14/03/2018 28/03/2018 DUO 40169766 72/137
1792018 15/03/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 625,46 15/03/2018 29/03/2018 JOKRIM 44108087 73/138
1742018 15/03/2018 Nákup potravín 755,93 13/03/2018 27/03/2018 JOKRIM 44108087 74/139
20181486 15/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 487,37 13/03/2018 23/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 75/140
20180149 15/03/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 324,- 13/03/2018 26/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 76/141
0180746 16/03/2018 Nákup potravín 549,17 16/03/2018 30/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 77/143
530808396 16/03/2018 Nákup potravín 350,44 16/03/2018 26/03/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 78/144
20180518 19/03/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 143,82 19/03/2018 01/04/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 79/146
1852018 19/03/2018 Nákup potravín 600,78 19/03/2018 02/04/2018 JOKRIM 44108087 80/147

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.