Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
902018 08/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 840,14 05/02/2018 19/02/2018 JOKRIM 44108087 41/73      
20180731 08/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 721,68 08/02/2018 15/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 42/74      
11822282 08/02/2018 Nákup potravín 346,87 07/02/2018 28/02/2018 Bidfood s.r.o. 34152199 43/75      
2018012 12/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 396,80 09/02/2018 23/02/2018 Kolesár Tomáš 10700617 44/78      
1052018 12/02/2018 Nákup potravín 659,04 12/02/2018 26/02/2018 JOKRIM 44108087 45/79      
1062018 12/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 440,75 12/02/2018 26/02/2018 JOKRIM 44108087 46/80      
20180253 13/02/2018 Nákup potravín 324,- 13/02/2018 26/02/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 47/83      
1801334 13/02/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 426,60 13/02/2018 13/03/2018 RYBA s.r.o. 17147522 48/84      
1112018 14/02/2018 Nákup potravín 508,05 14/02/2018 28/02/2018 JOKRIM 44108087 49/86      
530805047 14/02/2018 Nákup potravín 85,68 14/02/2018 24/02/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 50/87      
530805091 14/02/2018 Nákup potravín 88,18 14/02/2018 24/02/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 51/88      
1810104 15/02/2018 Nákup potravín 354,91 14/02/2018 28/02/2018 DUO 40169766 52/91      
2018487 15/02/2018 Nákup potravín 866,80 15/02/2018 01/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 53/92      
20180488 15/02/2018 Nákup potravín 833,52 15/02/2018 01/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 54/93      
20180886 15/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 1017,82 15/02/2018 22/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 55/94      
162018 19/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 603,35 19/02/2018 05/03/2018 JOKRIM 44108087 56/97      
20180328 19/02/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 91,20 19/02/2018 04/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 57/98      
118029789 19/02/2018 Nákup potravín 499,76 19/02/2018 13/03/2018 Bidfood s.r.o. 34152199 58/99      
20180329 19/02/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 250,82 19/02/2018 04/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 59/100      
1252018 22/02/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 358,84 22/02/2018 08/02/2018 JOKRIM 44108087 60/105      

Strana 3 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.