Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2182477 30/04/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 919,32 27/04/2018 04/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 121/221 221,224 16/05/2018
530813827 03/05/2018 Nákup potravín 77,33 03/05/2018 13/05/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 122/224 233 16/05/2018
3302018 03/05/2018 Nákup potravín 534,99 03/05/2018 17/05/2018 JOKRIM 44108087 23/225 228,230 16/05/2018
20182613 03/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 558,31 03/05/2018 10/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 124/226 229,232 16/05/2018
2018035 03/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 247,90 03/05/2018 17/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 125/227 234 16/05/2018
3322018 07/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 647,33 07/05/2018 21/05/2018 JOKRIM 44108087 126/230 227,231,235,238 16/05/2018
3332018 07/05/2018 Nákup potravín 499,11 07/05/2018 21/05/2018 JOKRIM 44108087 127/231 236,237 16/05/2018
20181252 07/05/2018 Nákup potravín 306,96 07/05/2018 21/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 128/232 240 16/05/2018
3422018 11/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 375,48 10/05/2018 24/05/2018 JOKRIM 44108087 129/237 241 16/05/2018
3432018 11/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 659,93 11/05/2018 25/05/2018 JOKRIM 44108087 130/238 244 16/05/2018
20182799 11/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 770,58 11/05/2018 18/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 131/239 239,242,243,246 16/05/2018
20181266 11/05/2018 Nákup potravín 50,18 11/05/2018 24/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 132/240 247 16/05/2018
20181320 11/05/2018 Nákup potravín 105,84 11/05/2018 24/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 133/241 248 16/05/2018
20181337 15/05/2018 Nákup potravín 36,48 14/05/2018 28/05/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 134/245 251 16/05/2018
3542018 15/05/2018 Nákup potravín 303,82 14/05/2018 28/05/2018 JOKRIM 44108087 135/246 245,250 16/05/2018
3562018 15/05/2018 Nákup potravín 821,80 15/05/2018 29/05/2018 JOKRIM 44108087 136/247 254 16/05/2018
530815319 15/05/2018 Nákup potravín 357,05 15/05/2018 25/05/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 137/248 256 16/05/2018
3552018 15/05/2018 Nákup ovocia ,zeleniny a zemiakov 558,06 15/05/2018 29/05/2018 JOKRIM 44108087 138/249 249,255 16/05/2018
20182920 16/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 675,12 16/05/2018 23/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 139/251 252,253,257 16/05/2018
20182959 17/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 734,51 17/05/2018 24/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 140/254 260,261 06/06/2018

Strana 7 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.