Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20150244 30/01/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 245,58 23/01/2015 30/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 21/43
672015 30/01/2015 Nákup potravín 368,69 30/01/2015 13/02/2015 JOKRIM 44108087 22/44
20150307 30/01/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 513,52 29/01/2015 05/02/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 23/45
662015 30/01/2015 Nákup zeleniny a ovocie 517,14 30/01/2015 13/02/2015 JOKRIM 44108087 24/46
1501300382 30/01/2015 Nákup potravín 709,97 20/01/2015 03/02/2015 ATC -JR s.r.o. 35760532 25/47
530501725 30/01/2015 Nákup potravín 781,07 21/01/2015 04/02/2015 INMEDIA s.r.o. 36019208 26/48
20150243 30/01/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 972,- 22/01/2015 30/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 27/49
20150066 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 28/57
20150010 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 28/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 29/58
20150065 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 124,80 26/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 30/59
20150009 10/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 126,36 26/01/2015 08/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 31/60
20150365 10/02/2015 Nákup potravín 323,84 04/02/2015 18/02/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 32/61
812015 10/02/2015 Nákup zeleniny a ovocie 591,72 04/02/2015 18/02/2015 JOKRIM 44108087 33/62
20150403 10/02/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 627,07 04/02/2015 13/02/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 34/63
20150149 13/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 09/02/2015 22/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 35/67
20150148 13/02/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 117,- 09/02/2015 22/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 36/68
962015 13/02/2015 Nákup zeleniny a ovocie 452,86 10/02/2015 24/02/2015 JOKRIM 44108087 37/69
20150490 13/02/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 540,12 11/02/2015 20/02/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 38/70
1510110 13/02/2015 Nákup potravín 634,67 06/02/2015 06/03/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 39/71
20150491 13/02/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 694,86 13/02/2015 20/02/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 40/72

Strana 2 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.