Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20151720 22/05/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 649,54 20/05/2015 29/05/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 141/247
3722015 22/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 709,86 19/05/2015 02/06/2015 JOKRIM 44108087 142/248
20150575 29/05/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 4,80 26/05/2015 08/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 143/254
20150574 29/05/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 32,64 26/05/2015 08/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 144/255
20151527 29/05/2015 Nákup potravín 234,- 15/05/2015 29/05/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 145/256
5244035346 29/05/2015 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 243,60 26/05/2015 25/06/2015 RYBA s.r.o. 17147522 146/257
4142015 29/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 252,96 29/05/2015 12/06/2015 JOKRIM 44108087 147/258
1510424 29/05/2015 Nákup potravín 297,14 28/05/2015 28/06/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 148/259
530614639 29/05/2015 Nákup potravín 338,40 26/05/2015 09/06/2015 INMEDIA s.r.o. 36019208 149/260
1501302428 29/05/2015 Nákup potravín 363,38 22/05/2015 05/06/2015 ATC -JR s.r.o. 35760532 150/261
20151819 29/05/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 375,78 27/05/2015 05/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 151/262
4132015 29/05/2015 Nákup potravín 390,26 29/05/2015 12/06/2015 JOKRIM 44108087 152/263
20151633 29/05/2015 Nákup potravín 502,54 25/05/2015 08/06/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 153/264
3912015 29/05/2015 Nákup zeleniny a ovocie 583,38 26/05/2015 09/06/2015 JOKRIM 44108087 154/265
3902015 29/05/2015 Nákup potravín 671,36 26/05/2015 09/06/2015 JOKRIM 44108087 155/266
20151820 29/05/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 707,19 29/05/2015 05/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 156/267
20150619 09/06/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 12,- 02/06/2015 15/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 157/275
20150648 09/06/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 38,40 02/06/2015 15/06/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 158/276
20151715 09/06/2015 Nákup potravín 58,80 08/06/2015 22/06/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 159/277
20151922 09/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 434,83 05/06/2015 12/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 160/278

Strana 8 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.