Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2015

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.  

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ/21/15 Objednávame u Vás preloženie telefónnej linky/fasáda/ z vrátnice školy do školskej jedálne 220,- 26/06/2015 BELLS SLOVAKIA s.r.o. BELLS SLOVAKIA s.r.o., Stierová 5, 040 23 Košice 44420889 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/22/2015 Objednávame u Vás fóliu 400 m na jedálenské stoly 950,- 14/08/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/23/2015 Objednávame u Vás čipy 200 ks pre stravníkov ŠJ 200,- 23/08/2015 SOS electronic s.r.o. SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice 31703186 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/24/2015 Objednávame u Vás revíziu a servis vzduchotechniky 150,- 23/08/2015 TECHMONT - Petrík Jaroslav PETRÍK - TECHMONT 35235837 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/25/2015 Objednávame u Vás Rezačku na mäso + príslušenstvo Typ: TE - 22 900,- 25/08/2015 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. ELEKTROSERVIS VV. s.r.o., Čemernianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/26/2015 Objednávame u Vás Automatickú práčku 400,- 25/08/2015 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. ELEKTROSERVIS VV. s.r.o., Čemernianská 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/27/2015 Objednávame u Vás jedálenské tácky v množstve 500 ks 999,- 11/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/28/2015 Objednávame spotrebný materiál a DHIM 990,- 12/10/2015 "LD - UNI" "LD - UNI" Ing. Ľubomír Ďurica, Dénešova 69, 040 11 Košice 32463758 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/29/2015 Nákup Notebook 950,- 24/10/2015 Datacomp s.r.o. Datacomp s.r.o., Tomašíková 37,04001 Košice 36212466 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/30/2015 Objednávame u Vás školenie zamestnancov ŠJ - Základne požiadavky správnej výrobnej praxe v zariadeniach školského stravovania 90,- 27/10/2015 SOFT-GL s.r.o. SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ
ŠJ/31/2015 Objednávame u Vás počítač Lenovo IC B 50-30 + inštalácia 850,- 29/10/2015 SOFT - GL s.r.o. SOFT - GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Svetlana Miková, riaditeľka ŠJ

Strana 2 z 2

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.