Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
82016 12/04/2016 Deratizácia ŠJ a ŠK 100,- 07/04/2016 14/04/2016 DERO s.r.o. 36572276 41/16
2290085543 15/04/2016 Úhrada za elektrickú energiu 524,80 11/04/2016 25/04/2016 VSE a.s. 44483767 42/16
16136 18/04/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 18/04/2016 20/04/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 43/16
9000924442 19/04/2016 Zhotovenie poštových poukážok- 10000 ks 97,67 19/04/2016 07/05/2016 Slovenská pošta a.s. 36631124 44/16
92016 25/04/2016 Voda + stočné 396,20 22/04/2016 30/04/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/16
1600186 06/05/2016 Nákup - Umývačka riadu 4214,- 22/04/2016 15/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 46/16
1600187 06/05/2016 Nákup - Plynový kotol 300l 4269,- 22/04/2016 15/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 47/16
7288507834 03/05/2016 Úhrada za plyn 105,- 02/04/2016 16/05/2016 SPP a.s. 35815526 48/16
3416086678 03/05/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 02/05/2016 17/05/2016 MESTO KOŠICE 00691135 49/16
1611220344 02/05/2016 Úhrada za teplo + TV-nedopl z roku 2015 53,57 02/05/2016 10/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 50/16
10052016 03/05/2016 Školenie zamestnacov - seminár 20,- 02/05/2016 10/05/2016 KANTORKA n.o. 45740313 51/16
122016 02/05/2016 Voda + stočné 164,29 02/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 52/16
16156 06/05/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 04/05/2016 18/05/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 53/16
142016 05/05/2016 Voda + stočné 441,69 04/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 54/16
1600223 09/05/2016 Oprava strojového zariadenia-myčka riadu 79,92 06/05/2016 09/05/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 55/16
2016125 09/05/2016 Úhrada za služby PO 20,- 06/05/2016 09/05/2016 NEVKA 37264184 56/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
1611220446 10/05/2016 Úhrada za teplo + TV 975,59 09/05/2016 18/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 58/16
2290085543 16/05/2016 Úhrada za elektrickú energiu 578,48 11/05/2016 24/05/2016 VSE a.s. 44483767 59/16
160002 18/05/2016 Nákup kancelarských potrieb a tonerov 347,63 18/05/2016 31/05/2016 JAMADY 17106869 60/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.