Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
900148155 26/01/2022 Tlačiarenské služby - zhotovenie poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 95,27 24/01/2022 03/03/2022 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7/22 ŠJ/01/2022 27/01/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
841220926 04/03/2022 Úhrada za program ku mzdám 540,36 02/03/2022 16/03/2022 Solitea Vema a.s. 36237337 19/22 25/03/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
2200138 28/04/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do veľkokapacitných strojov - špeciálne 288,- 28/04/2022 29/04/2022 ELEKTROSERVIS VV , s.r.o. 44602731 42/22 ŠJ/05/2022 29/04/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
2220500230 06/06/2022 Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 90,40 01/06/2022 29/06/2022 Fakultná nemocnica L. Pasteura 00606707 52/22 ŠJ/11/2022 11/07/2022
2200265 21/06/2022 Oprava robota RE 22 - rekonštrukcia 2340,84 20/06/2022 26/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 59/22 ŠJ/12/2022 11/07/2022
22034 28/06/2022 Nákup zdravotnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 880,20 28/06/2022 12/07/2022 JURTEX 32519150 60/22 ŠJ/13/2022 11/07/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022
22035 11/07/2022 Nákup pracovného oblečenie pre zamestnancov ŠJ 1068,- 07/07/2022 21/07/2022 JURTEX 32519150 65/22 ŠJ/15/2022 11/07/2022
32022 09/08/2022 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 4999,50 05/08/2022 21/08/2022 NOVOMAL 10706151 73/22 ŠJ/16/2022 26/09/2022
2200392 08/09/2022 Brúsenie diskov do elek. strojov 116,40 02/09/2022 09/09/2022 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 78/22 ŠJ/17/2022 26/09/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.