Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
0032022 21/01/2022 Voda + stočné 1174,03 12/01/2022 26/01/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/22 01 - 600 -210 25/01/2022
0042022 06/04/2022 Voda + stočné 1616,74 05/04/2022 19/04/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 31/22 01 - 600 -210 11/04/2022
0062022 09/08/2022 Voda + stočné 1785,71 01/08/2022 20/06/2022 ZŠ Kežmarská 28 35542624 70/22 01-600-210 26/09/2022
02132022 05/04/2022 Služby OOÚ 68,40 01/04/2022 14/04/2022 CUBS s.r.o. 46943404 26/22 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 11/04/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
10442022 09/12/2022 Služby OOÚ 68,40 08/12/2022 14/12/2022 CUBS plus s.r.o. 2023678118 120/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 20/12/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022
122022 06/10/2022 Voda + stočné 862,45 03/10/2022 17/10/2022 ZŠ Kežmarská 30 5542624 92/22 01 -600-210 26/10/2022
132023 21/12/2023 Maľovanie kuchyne v ŠJ 4876,80 21/12/2023 31/12/2023 Štefan Seman 32562926 126/23 ŠJ/30/2023 22/12/2023
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
202202 21/11/2022 Revízia elektrickej energie 943,86 21/11/2022 21/12/2022 MOVYROB s.r.o. 36779598 106/22 ŠJ/20/2022 19/12/2022
2022021 08/02/2022 Služby PO 20,- 01/02/22 14/02/22 NEVKA 37264184 8/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/02/22
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
2022075 07/04/2022 Služby PO 20,- 01/04/2022 14/04/2022 NEVKA 37264184 27/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/04/2022
2022123 06/05/2022 Služby PO 20,- 02/05/2022 14/05/2022 NEVKA 37264184 43/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 16/05/2022
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
2022179 11/07/2022 Služby PO 20,- 09/07/2022 14/07/2022 NEVKA 37264184 67/22 Zmluva o službách pred požiarmi 4 05/04/2013 11/07/2022

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.