Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
201509 11/12/2015 Revízia elektrickej energie 798,86 07/12/2015 21/12/2015 MOVYROB s.r.o. 36779598 134/15
5778190199 13/10/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 05/10/2015 19/10/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 109/15
201519 13/10/2015 Spracovanie stavebných prác - dokumentácia cesty 35,- 10/10/2015 24/10/2015 Ing. Jozef Čechovský 34374931 111/15
8835542756 14/01/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/01/2015 31/01/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 1/15
2014380 14/01/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/01/2015 13/01/2015 NEVKA 37264184 2/15
2015002 14/01/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 54,- 05/01/2015 19/01/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 4/15
1411221078 14/01/2015 Úhrada za teplo + TV 1238,96 07/01/2015 21/01/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 6/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
1511220232 14/04/2015 Úhrada za teplo + TV 1207,27 07/04/2015 21/04/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 39/15
50003233486 14/04/2015 Poistenie majetku na rok 2015 225,49 08/04/2015 02/05/2015 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 40/15
232015 14/10/2015 Voda + stočné 186,24 14/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/15
3769549672 15/01/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 05/01/2015 19/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/15
1511220409 15/05/2015 Úhrada za teplo + TV 1012,82 06/05/2015 20/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 53/15
2015040 15/05/2015 Nákup spotrebného materiálu-farby na oplotenie 40,63 13/05/2015 27/05/2015 DOM FARIEB s.r.o. 36213101 54/15
2015375 15/12/2015 Revízia hasiacich prístrojov 110,- 14/12/2015 23/12/2015 NEVKA 37264184 135/15
15018 16/02/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/02/2015 18/02/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 17/15
5252909 16/09/2015 Úhrada za dopravu 159,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 103/15
5252909 16/09/2015 Nákup DHIM - tácky 995,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 104/15
15482 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 18/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 136/15

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.