Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
1-2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 2020-01-28 0,00 € Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200128131502_Zmluva c. 1_2020_compressed.pdf
9923982617 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2020-01-28 0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200128132044_Dodatok k zmluve_compressed.pdf
2 Doplnok č. 2 ku KZ 2020-02-05 0,00 € Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I 42105536 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200205090103_Dodatok ku KZ.pdf
100011819 Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 2020-02-19 0,00 € Stabilita d.d.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice 36718556 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200219070806_Dodatok . 1.pdf
2020010857860931 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov 2020-02-19 0,00 € INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200221130252_Dodatok k zmluve.pdf
35542764 Zamestnávateľská zmluva 2020-02-28 0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. 36291111 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20200228121719_Zamestnvatesk zmluva_compressed 4.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.