Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Číslo zmluvy Popis zmluvy Dátum zverejnenia Suma Dodávateľ IČO Podpis-Funkcia Zmluva
019030157860331 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov 2019-03-15 6,00 €/l INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190315072048_Dodatok ku zmluve o poskytovani sluzby pri zbere odpadov.pdf
5100597322C Objednávka produktu výhoda k Zmluve o združenej dodávke elektriny 2019-03-18 0,00 € Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 , 042 91 Košice 44483767 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190318121029_Objednavka produktu vyhoda k zmluve c 5100597322C.pdf
1-2019-ŠJ Rámcová dohoda na nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-02-28 7 597,27 € Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice 36208027 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190318123952_Ramcova dohoda c. 1-2019-SJ.pdf
2-2019-ŠJ Rámcová dohoda na nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny 2019-02-28 4 334,36 € Jozef Moňok - JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou 44108087 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190320130913_Ramcova dohoda c. 2-2019-SJ.pdf
MZ/SJ/2019/0220 Zmluva o poskytovaní metrologických služieb 2019-03-22 0,00 € Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190322071020_Nvrh na uzavretie zmluvy.pdf
1 Doplnok č. 1 ku KZ 2019-04-10 0 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I 42104220 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190410100021_Dodatok ku KZ.pdf
2-2-2018 Dodatok k rámcovej dohode na dodanie tovaru - spracované ovocie a zelenina 2019-02-02 0,00 € Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice 36208027 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190527130016_Dodatok c. 1 k ramcovej dohode c. 2-1-2018 na dodanie tovaru - spracovane ovocie a zelenina.pdf
1-2019-ŠJ Dodatok č. 1 k rámcovej dohode na dodanie tovaru - hrubé potraviny 2019-04-02 0,00 € Prvá Cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, Košice 36208027 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190527130155_Dodatok c. 1-2019-SJ na dodanie tovaru - Hrube potraviny.pdf
01/2019 Zmluva o dielo : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v kuchyni Školskej jedálne 2019-07-19 23 423,10 € KONTRAKT JMV, Krivá 18, 040 01 Košice 31666744 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 20190719102122_Zmluva o dielo c. 01-2019.pdf

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.