Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Obstarávanie

 

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

10.03.2014

Róbert Magáč

Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne

1 293,80 €

Správa aktualizovaná : 31.03.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

11.04.2014

LD - UNI

Nákup DKP kuchyne

1 192,80 €

 Správa aktualizovaná : 20.06.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

27.08.2014

Róbert Magáč

Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne

1 690,89 €

18.09.2014

Elektroservis VV s.r.o.

Nákup kotla KG 300

6 550,00 €

 Správa aktualizovaná : 30.09.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

17.12.2014

Elektroservis VV s.r.o.

Nákup umývačky riadu Fagor

FI - 80

1 659,00 €

 Správa aktualizovaná : 31.12.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   

      

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

31.03.2013

Ryba Košice

Nákup potravín pre ŠJ - ryby

1 047,00 €

31.03.2013

MASO J+L

Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky

5 942,13 €

31.03.2013

Inmedia s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky

3 174,04 €

31.03.2013

Mäsiareň pri Dominikánoch

Nákup potravín pre ŠJ - hydina

2 064,92 €

 Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

     V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

30.06.2013

Ryba Košice

Nákup potravín pre ŠJ - ryby

1 235,46 €

30.06.2013

MASO J+L

Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky

5 620,51 €

30.06.2013

Inmedia s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky

3 011,54 €

30.06.2013

Mäsiareň pri Dominikánoch

Nákup potravín pre ŠJ - hydina

2 606,73 €

Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

27.07.2013

Róbert Magáč

Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne

6 421,10 €

Správa aktualizovaná : 03.11.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

02.10.2013

LD - UNI

Nákup DKP kuchyne

2 394,47 €

10.12.2013

Elektroservis VV s.r.o.

Plynová smažiaca pánev SBG 9-10

1 690,00 €

 Správa aktualizovaná : 20.12.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   

 
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

20.06.2012

Anna Šuchterová

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

2 745,75 €

20.06.2012

LD – UNI Ing. Ľubomír Ďurica

DKP pre ŠJ

2 095,40 €

22.06.2012

Mäsiareň pri Dominikánoch

Nákup potravín pre ŠJ - Hydina

7 867,56 €

22.06.2012

Ryba Košice s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ - Ryby

4 925,09 €

 Správa aktualizovaná : 03.07.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

01.08.2012

Natrex s.r.o.

Oprava izolácie strechy

14 829,13 €

08.08.2012

Róbert Magáč

Maľovanie priestorov kuchyne

3 151,85 €

30.09.2012

MASO J+L

Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky

2 022,60 €

30.09.2012

Inmedia s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky

1 382,51 €

30.09.2012

Mäsiareň pri Dominikánoch

Nákup potravín pre ŠJ - hydina

1 179,77 €

 Správa aktualizovaná : 03.11.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € 

Dátum vyhodnocovania zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Predmet zákazky

Hodnota zákazky s DPH

19.10.2012

Róbert Magáč

Oprava a vydláždenie rampy a schodov

1 530,43 €

22.10.2012

Elektroservis VV s.r.o.

Plynový kotol

5 499,60 €

31.12.2012

Inmedia s.r.o.

Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky

3 795,52 €

31.12.2012

Mäsiareň pri Dominikánoch

Nákup potravín pre ŠJ - hydina

2 232,39 €

31.12.2012

Ryba Košice

Nákup potravín pre ŠJ - ryby

1 072,13 €

31.12.2012

MASO J+L

Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky

6 939,40 €

 

 Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

 

 

                                                                                             Monika Lučaiová riaditeľka        

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Oznámenie o zadávaní zákazky  

 Predmet zákazky: 1.1. „Nákup potravín pre školskú jedáleň

                                                             – Hrubé potraviny“     Termín na predloženie ponuky je: do 01.02.2019 do 09:00 hod. Viac informácií v prílohe  Oznámenie o zadavaní zákazky   Spracovala:  Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Posledná úprava Utorok, 29 Január 2019 06:26

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.