Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Obstarávanie

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117                                                                                                   Oznámenie o zadávaní zákazky                                                                                                        Predmet zákazky: 1.1. „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Hrubé potraviny“    Termín na predloženie ponuky je: do 01.02.2019 do 09:00 hod. /príloha VO 1-2019 Hrubé potraviny.pdf / - UKONČENÉ                                                                                                                                    Oznámenia o zadávaní zákaziek                                                                                                        Predmet zákazky: „nákup potravín pre školskú jedáleň“  Dátum zverejnenia 25.4.2019.       
Posledná úprava Štvrtok, 25 Apríl 2019 09:58

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.